Oferta realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. Historia magistra vitae. W celu uzyskania więcej informacji odsyłamy do strony Biuletynu Informacji Publicznej.