DSC05004ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głuchołazach zawiadamia, że w dniu 29 czerwca 2016r. o godz. 11:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego odbędzie się XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ.

 

Proponowany porządek obrad:

1.Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum;
b) przyjęcie porządku obrad;
c) powołanie sekretarza obrad;
d) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.   

                                                                                                                                                             
2. Informacja o pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4.Sprawozdanie finansowe spółek: GTBS, Wodociągi, Komunalnik.
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Głuchołazy.
6. Ocena funkcjonowania jednostek OSP w 2015r. ich wyposażenie i zapotrzebowanie w sprzęt oraz wykorzystanie środków.
7. Informacja o działalności Euroregionu Pradziad ze szczególnym uwzględnieniem gminy Głuchołazy.
8. Podsumowanie 20-lecia współpracy pomiędzy gminą Głuchołazy, a Związkiem Gmin Nieder-Olm.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Podjęcie uchwał:

a) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2016r.;
b) projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2016-2019;
c) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/136/15 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego;
d) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie Statutu Gminy Głuchołazy;
e) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyznania Medalu „Za zasługi dla Gminy Głuchołazy”;
f) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu;
g) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu;
h) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu;
i) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna;
j) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu spółki „Wodociągi” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Głuchołazach;  
k) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/203/16 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 maja 2016r. w sprawie bezpłatnego korzystania z przejazdów środkami komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy Głuchołazy.   

                                                                                                                                                                                                                                                                      
12. Wolne wnioski.
13. Odczytanie protokołów pokontrolnych.
14. Zamknięcie XXI sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach.

 

Serdecznie  zapraszam

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Szul