500Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach przypomina mieszkańcom Gminy, iż z dniem 1 lipca br. upływa termin składania wniosków o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego (500+), który uprawnia do przyznania świadczenia z wyrównaniem od dnia 1 kwietnia 2016 r.

Wnioski złożone po dniu 1 lipca 2016 r. będą uprawniały do przyznania świadczenia od miesiąca, w którym zostały złożone.