Drukuj
Odsłony: 5095

DSC05004ZAWIADOMIENIE

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głuchołazach zawiadamia, że w dniu 14 września 2016r. o godz. 11:00Świetlicy Wiejskiej w Charbielinie odbędzie się XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:

a) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum;

b) przedstawienie porządku obrad;

c) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2. Informacje Burmistrza z podjętych rozstrzygnięć w okresie międzysesyjnym.

3. Ocena przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.

4. Informacja o realizacji inwestycji w gminie Głuchołazy (za 8 m-cy).

5. Interpelacje i zapytania radnych,

6. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania i interpelacje radnych.

7. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał:

a) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2016r.;

b) projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2016-2019;

c) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla małych i średnich przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Głuchołazy;

d) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie Statutu Gminy Głuchołazy;

e) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Głuchołazy na lata 2016-2023;

f) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wydzierżawienia na okres 10 lat części działki nr 646/2 o pow. 0,0042 ha, położonej w Głuchołazach przy ul. Opolskiej, stanowiącej własność Gminy Głuchołazy;

g) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wydzierżawienia na okres 10 lat części działki nr 690/4 o pow. 0,0015 ha, położonej w Głuchołazach przy ul. Curie-Skłodowskiej, stanowiącej własność Gminy Głuchołazy;

h) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie poparcia interpelacji Przewodniczącego Sejmiku Województwa Opolskiego dot. przywrócenia połączeń kolejowych na linii kolejowej Kłodzko-Gliwice;

8.Wolne wnioski i informacje.

 

Serdecznie  zapraszam

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Szul