Drukuj
Odsłony: 18685

Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej