Drukuj
Odsłony: 11122

logo CAZ

Straż Graniczna oraz Powiatowy Urząd Pracy w Nysie zapraszają pracodawców na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 17 lutego 2017 roku o godzinie 13.00 w siedzibie PUP Nysa w pokoju numer 15, I piętro. Na spotkaniu obecny będzie Funkcjonariusz Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu z

Placówki Straży Granicznej w Opolu.

Celem spotkania jest poinformowanie i zapoznanie osób zainteresowanych zatrudnieniem cudzoziemców ze stanem prawnym oraz zakresem kontrolnym ze strony Straży Granicznej dotyczącym następujących zagadnień:

·         dokumenty wymagane od cudzoziemców w trakcie wjazdu i pobytu na terytorium RP,

·         sankcje, jakimi może być objęty cudzoziemiec za pobyt lub podjęcie pracy wbrew obowiązującym przepisom,

·          konsekwencje, jakie może ponieś obywatel Polski, który nielegalnie zatrudnia lub umożliwia nielegalny pobyt cudzoziemcowi,

·         kryteria, które musi spełnić cudzoziemiec podejmujący pracę na terytorium RP,

·         warunki, które powinien spełnić cudzoziemiec, chcący rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium RP.

Osoby zainteresowane spotkaniem prosimy o kontakt z doradcą klienta: Daniel Machnik Tel. 77 4489933, e-mail: d.machnik@pup.nysa.pl

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejsze potwierdzenie obecności.