Chcesz mieć wpływ na to, jak wygląda miejsce w którym żyjesz?

Informujemy, że w związku ze zgłaszanymi uwagami i interpelacjami do harmonogramu rzeczowo-finansowego Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Głuchołazy na lata 2016-2023 Gmina Głuchołazy przystąpiła do aktualizacji listy przedsięwzięć LPR.

Rewitalizacja stanowi proces, wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. LPR jest dokumentem, który umożliwi Gminie odpowiednie prowadzenie skoncentrowanej terytorialnie oraz przemyślanej rewitalizacji.

Zachęcamy do zgłoszenia inwestycji, które Państwo planują realizować na obszarze rewitalizacji, a które mogą przyczynić się do rozwiązania problemów w Gminie oraz do podniesienia jakości życia mieszkańców. Wszystkie zgłaszane przedsięwzięcia zostaną zgromadzone oraz ocenione pod kątem możliwości ujęcia ich w dokumencie. Projekty proszę zgłaszać do dnia 16 lutego 2017r. drogą elektroniczną - wysyłając załączony formularz na adres: fundusze@glucholazy.pl, bądź składając go w formie tradycyjnej w siedzibie Urzędu Miejski w Głuchołazach (ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy). 

Wspólnie zaplanujmy rewitalizację Głuchołaz!

Masz pytania, wątpliwości, sugestie?

Zapraszamy do kontaktu z Urzędem Miejskim w Głuchołazach: 77 4092120

 

Formularz zgłoszeniowy - pobierz