Aktualności

Więcej

Nabór wniosków na staże dla osób powyżej 30 roku życia!

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków na staże dla osób bezrobotnych. Zasady organizowania staży w 2019 r.

- maksymalny okres odbywania stażu - 6 miesięcy

- minimalny okres zatrudnienia os. bezrobotnej po zakończonym stażu - 3 miesiące w pełnym wymiarze czasu pracy

Dotacje przeznaczone są dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Wsparcie można otrzymać m.in. na:
- przedsiębiorstw, w tym udział w krajowych i międzynarodowych targach, pokazach technologii,
- opracowanie nowych (a także aktualizacji/modyfikacji istniejących) modeli biznesowych MSP oraz
- gospodarczą przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i międzynarodowym.

Na spotkaniu przedstawione zostaną informacje dot. działania 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

Oferta realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „Senior na tak”. 

Treść oferty dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

 Więcej

Początki Międzynarodowego Dnia Kobiet wywodzą się z ruchów robotniczych w Ameryce Północnej i Europie. Pierwsze obchody Narodowego Dnia Kobiet odbyły się 28 lutego 1909 r. w Stanach Zjednoczonych. Od kilku lat mieszkanki Gminy Głuchołazy, zrzeszone w Kołach Gospodyń Wiejskich obchodzą Dzień Kobiet w specjalny sposób. Uroczyste spotkania w

 

Więcej

Funkcja sołtysa ma tradycje sięgające średniowiecza, a więc posiada mocno ugruntowaną pozycję w świadomości mieszkańców wsi.

Ogólnopolski Dzień Sołtysa wyznaczony na dzień 11 marca to nadarzająca się okazja złożenia życzeń wszystkim Paniom i Panom Sołtysom oraz wspierającym ich Radom Sołeckim z Gminy Głuchołazy. Za wasz wielki wysiłek i pracę na rzecz

Więcej informacji dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej - tutaj

Więcej

Więcej 

Gmina Głuchołazy jako jednostka samorządu terytorialnego po raz kolejny dała się poznać z jak najlepszej strony w płaszczyźnie pozyskiwania funduszy. Tym razem stał się sukcesem skrupulatnie przygotowany wniosek o pozyskanie funduszy z rządowego programu „Senior+”  przez pracowników Wydziału Planowania Rozwoju i

Więcej
Rusza XVII edycja Ogólnokrajowego Konkursu dla rolników "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne", organizowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne tutaj.

Więcej

22 marca 2019 r. podczas kolejnej edycji Targów Pracy „Partner” organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie, które odbędą się w Regionalnym Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie przy ul. Obrońców Tobruku 5 jednym z 40 wystawców będzie firma UMICORE. Na specjalnym stoisku osoby zainteresowane będą mogły uzyskać informacje na temat planowanych rekrutacji.

Więcej

Dzień otwarty w firmie Malta – Decor dnia 21.03.2019 roku.

Więcej
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w dniu 27 marca 2019 r. organizuje bezpłatne szkolenie „OZE - szansa na innowacyjne rolnictwo”, które odbędzie się w Opolski Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. Celem spotkania jest omówienie zagadnień związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

 

Szczegółowe informację dostępne na plakacie.

Więcej
1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Gmina Głuchołazy z siedzibą przy ul. Rynek 15, 48-340 GŁUCHOŁAZY

Tel. 077 409 21 00

Fax 077 409 21 01

www.nowe.glucholazy.pl

e-mail: sm@glucholazy.pl

Z dniem 31 sierpnia 2019 roku zamierza się przekształcić Publiczną Szkołę Podstawową Nr 2 im. Józefa Wybickiego z siedzibą w Głuchołazach, ul. Aleja Jana Pawła II 9, poprzez zmianę siedziby tej szkoły na ulicę Kraszewskiego 30 w Głuchołazach.

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Więcej
Program „Mama 4+” jest rodzicielskim świadczeniem uzupełniającym. Jest przeznaczone dla osób, które żeby wychować co najmniej czworo dzieci nie mogły podjąć pracy zarobkowej lub z niej zrezygnowały, a dziś żyją na granicy ubóstwa, nie mając prawa do świadczeń nawet na minimalnym poziomie. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające zapewni podstawowe środki do życia.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.