Aktualności

Więcej

Uroczyste wyróżnienie najlepszych sportowców w gminie Głuchołazy za wysokie wyniki sportowe w roku szkolnym 2017/2018 odbyło się w dniu 23 stycznia 2019 roku na gościnnej sali widowiskowej Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach. W wydarzeniu jako goście zaproszeni uczestniczyli:

 Więcej

IV Sesja Rady Miejskiej w Głuchołazach oprócz ważnych, bieżących tematów była wielkim zaskoczeniem dla dyrektora Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach Jana Ćwieka. W czwartym punkcie porządku obrad zatytułowanym: „Sprawozdanie z podejmowanych działań w związku z

Oferta realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „Seniorzy aktywni i zdrowi”

więcej

 

Działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.450 z późniejszymi zmianami)

Burmistrz Głuchołaz

ogłasza otwarty konkurs  ofert na:

Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie tenisa stołowego na terenie gminy Głuchołazy w 2019 r.

więcej

 Więcej

Przed nami kolejny sezon rowerowy. Poniżej publikujemy zwiastun imprez jakie zakładamy zorganizować w 2019 r. Zawsze czynimy starania by imprezy organizowane przez KTK KTUKOL – Głuchołazy były ciekawą i atrakcyjną propozycją dla wszystkich miłośników kolarstwa i turystyki rowerowej, miłośników rekreacji. By były wspaniałą wizytówką i promocją Gminy

 Więcej

Oszustwa na leczenie córki w dniu 17.01.2019 na terenie Paczkowa, gm. Nysa !!!
Opolska Policja informuje o aktywności oszustów działających między innymi metodą „na wnuczka” i „na policjanta”. Przestępcy podszywają się pod policjantów i

Więcej 

Jak w całym kraju, również w Głuchołazach 27 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbywał się pod hasłem POMAGANIE JEST DZIECINNIE PROSTE - gramy dla dzieci małych i bez focha - na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Idea jak zwykle zacna i szlachetna. Zebrane datki przeznaczone zostaną na zakup nowoczesnego

Więcej
Zarząd Stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór realizującego Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

Szanowni Państwo,
decyzją Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dzień 19 stycznia 2019 roku,
będzie dniem żałoby narodowej.

W tym dniu uczcijmy pamięć zamordowanego Pana Pawła Adamowicza,
Prezydenta Gdańska.

Prosimy wszystkich mieszkańców o uszanowanie żałoby narodowej oraz
o oddanie hołdu pamięci zmarłego.

Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                          Burmistrz Głuchołaz
w Głuchołazach                                                                                               Edward Szupryczyński
dr hab.  Mariusz Migała                                                                                                                  


czarna wstążka

Więcej
Powiatowy Urząd Pracy w Nysie informuję, iż od dnia 14.01.2019 roku ruszyły nabory wniosków dla pracodawców na obniżenie kosztów zatrudnienia.

 Więcej

Nowy rok 2019 to początek działania głuchołaskiej Miejskiej Rady Seniorów (MRS) II kadencji. W dniu 15 stycznia 2019 roku na sali obrad Urzędu Miejskiego w Głuchołazach odbyło się pierwsze posiedzenie ciała doradczego jakim jest Rada Seniorów. W jej skład weszli przedstawiciele różnych środowisk senioralnych jak również kandydaci indywidualni. Są to:

Na podstawie § 4 Uchwały Nr XXV/243/16 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie warunków rozwoju sportu na terenie Gminy Głuchołazy z a r z ą d z a m, co następuje:
§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs dotyczący naboru wniosków o udzielenie dotacji w formie dofinansowania zadania przez gminę Głuchołazy, na zadania w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, w dyscyplinach sportowych o szczególnym znaczeniu dla Gminy Głuchołazy w 2019 roku.

więcej

Więcej
W Konkursie mogą uczestniczyć uczniowie wszystkich średnich (ponadgimnazjalnych oraz ponadpodstawowych) szkół publicznych i niepublicznych (działających na prawach szkół publicznych) w Polsce.

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Prezydenta Gdańska,
Pana Pawła Adamowicza.

Odszedł wybitny samorządowiec, wspaniały człowiek.

W obliczu tragedii łączymy się w bólu z rodziną Pana Prezydenta oraz 
wszystkimi, których ta bezsensowna śmierć napełniła smutkiem.

Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński oraz Przewodniczący Rady
Miejskiej w Głuchołazach dr hab. Mariusz Migała


czarna wstążka

image001

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Opolu informuje, że składki na ubezpieczenie społeczne rolników , niezależnie od rodzaju ubezpieczenia (z mocy ustawy czy na wniosek) opłacane są kwartalnie. Termin ich płatności przypada na ostatni dzień pierwszego miesiąca danego kwartału tj.;