Aktualności

 florian

Z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka wszystkim strażakom składamy najlepsze życzenia! Życzymy Wam bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, a także zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Należą Wam się ogromne podziękowania za poświęcenie w ochronie życia i mienia ludzkiego, za zaangażowanie i gotowość do niesienia pomocy.

Wasza praca jest niezwykle ważna. Dajecie nam poczucie bezpieczeństwa, możemy przecież na Was liczyć o każdej porze dnia i nocy. Serdeczne podziękowania i życzenia kierujemy również do Waszych najbliższych, którzy przecież nie raz muszą martwić się o Wasz bezpieczny powrót do domu. Niech Św. Florian otacza Was swoją opieką w wypełnianiu strażackiej powinności, a ta trudna służba niech będzie dla Was źródłem satysfakcji i powodem do dumy.

Burmistrz Głuchołaz                                                                                 

Edward Szupryczyński 

oraz 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głuchołazach                                                           Mariusz Migała

 Więcej

Na wydarzenie pod nazwą Festiwal Teatrów Ulicznych (FTU) nie trzeba zbytnio namawiać ponieważ ma ono swoją stałą publiczność oraz nieustannie zyskuje nowych widzów. Wydarzenie odbyło się w naszym mieście w dniach 25 i 26 kwietnia. Stowarzyszenie na Rzecz Szkół „Chrobry”, Gmina Głuchołazy i Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu jako organizatorzy Festiwalu zaplanowali wydarzenia na

 Więcej

Rajd kolarski, który od dwudziestu siedmiu lat otwiera rowerowy sezon dla Klubu Turystyki Kolarskiej Ktukol i nie tylko rozgościł się na przyjaznej przestrzeni sportowej należącej do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Głuchołazach. Dzięki przychylności Pani dyrektor Jolanty Błaszczyk blisko pięćdziesięciu uczestników wraz z opiekunami mogło wytarować w

Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą : Most Kultury Festival - więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem : tutaj

 

 Więcej

W dniu 28 kwietnia 2019 roku w wieku 81 lat zmarł wielki przyjaciel miasta Głuchołazy Karol Modzelewski. Historyk średniowiecza, były wiezień polityczny w okresie PRL-u, działacz polityczny uważany za jednego z ojców III Rzeczypospolitej odegrał kluczową rolę w historii najnowszej Polski. W 1964 wraz z Jackiem Kuroniem wystosował

R O L N I K U

Nie odkładaj złożenia eWnioskuPlus o dopłaty na ostatnią chwilę.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała e-wnioski o przyznanie płatności za rok 2019

do 15 maja 2019 r.

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem - tutaj

WięcejW kwietniu 2019 roku na terenie Gminy Głuchołazy rusza po raz kolejny program propagujący tematykę ochrony środowiska. Jego celem jest rozbudzenie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Głuchołazy w związku z prowadzeniem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

WięcejZ okazji piętnastolecia wejścia Polski do Unii Europejskiej Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła docenił opolskie samorządy za podjętą współpracę z jednostkami samorządowymi innych państw Unii Europejskiej. Wśród laureatów Opolskich Gwiazd Europy jest również Gmina Głuchołazy. W tej płaszczyźnie nasza gmina ma

Więcej
Od 27.04.2019r. rusza weekendowa linia nr 4 Bezpłatnej Komunikacji Miejskiej w kierunku Jarnołtówek, Pokrzywna (rozkład jazdy dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego). Linia zostaje uruchomiona na okres wiosenno-letni do dnia 29.09.2019r. 

Dodatkowo przewóz pasażerów na tej linii odbywać się będzie również w dniach od 01.05.2019 do 03.05.2019r. 

Więcej

 

Od kilkunastu lat fundusze europejskie są w zasięgu ręki. Osoby kreatywne wykorzystują to dobrodziejstwo na wszystkie możliwe sposoby i dzięki temu pięknieją otaczające nas miasta i wsie. Swoisty klimat regionów tworzony przez zamieszkujących je ludzi, dzięki

image001
W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 94 ust. 1c, w nawiązaniu do rst. 93 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska informuję, że w strefach województwa opolskiego stwierdzono ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego dla bendo(a)pirenu zawartego w pyle PM10

treść komunikatu - tutaj

Więcej
Burmistrz Głuchołaz, Caritas parafialna oraz Stowarzyszenie Dobroczynne zapraszają na uroczyste Śniadanie Wielkanocne dla osób ubogich, samotnych i bezdomnych. Śniadanie odbędzie się 20 kwietnia 2019 roku (Wielka Sobota) o godz. 11:00 w Ośrodku "Banderoza"

 

Zapraszamy

Więcej
Ustawa o ochronie przyrody zabrania wypalania łąk i pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydroży, trzcinowisk i szuwarów. Natomiast ustawa o lasach zabrania wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinych w lasach i na terenach śródleśnych w odległości do 100 m od granicy lasu.

Więcej