Aktualności

Część 2.2Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

Limit pozyskanych środków przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie wynosi 100.000,00 zł.

Środki z  rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą być przeznaczone na

Oferta realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. Historia magistra vitae. W celu uzyskania więcej informacji odsyłamy do strony Biuletynu Informacji Publicznej.

 

WięcejRedakcja Dziennika Urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego niniejszym przekazuje informację o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym:

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: UCHWAŁA
- numer aktu: XX/200/16
- organ wydający Rada Miejska w Głuchołazach
- data aktu: 2016-05-25
- tytuł aktu: w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/395/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach na terenie miasta Głuchołazy będących własnością Gminy Głuchołazy

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
- Rocznik: 2016
- Pozycja: 1186
- Data ogłoszenia: 2 czerwca 2016
- jednolity identyfikator aktu http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=1186

WięcejW roku 2016 klasy pierwsze klasy szkół ponadgimnazjalnych kontynuują naukę według nowej podstawy programowej. W klasie pierwszej wszyscy uczniowie uczą się większości przedmiotów w zakresie podstawowym. W klasie drugiej i trzeciej realizują wybrane przedmioty w zakresie rozszerzonym, przygotowując się do matury. W związku z tym, mając już prawie czteroletnie doświadczenie w organizacji nauczania w taki sposób, przygotowaliśmy dla kandydatów do naszego Liceum nową ofertę, która

Więcej20.06.2016r. o godzinie 17.00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie odbędzie się spotkanie rekrutacyjne z firmą Kler. Kler to firma produkująca meble wypoczynkowe posiadająca  silną pozycję na rynku krajowym i międzynarodowym, sprzedająca swoje produkty na całym świecie. Z roku na rok obecność tej marki na rynkach międzynarodowych stale rośnie poszerzając się o kolejne kraje i placówki handlowe.

WięcejMieszkańcy naszej gminy bardzo chętnie biorą udział w ogólnopolskich akcjach ukierunkowanych na propagowanie konkretnego tematu. Tak też i dzisiaj uczniowie i nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Bodzanowie oraz przedszkolaki przyłączyli się do ogólnokrajowej akcji masowego czytania pod hasłem "jak nie czytam jak czytam". W ramach wymienionego przedsięwzięcia

Niniejszym uprzejmie informuję o zamiarze rozpoczęcia przez Gminę Głuchołazy odbudowy historycznego transgranicznego ciągu pieszego Głuchołazy – Mikulowice etap II oraz rozbudowy dróg gminnych w Jarnołtówku i w związku z tym informuję o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnienia kanału technologicznego zgodnie z art. 39 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460 ).

 

Chcesz mieć wpływ na to, jak wygląda miejsce w którym żyjesz?

Pragniemy Państwa poinformować,

iż Gmina Głuchołazy przystąpiła do opracowywania

Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR)

Burmistrz Głuchołaz zaprasza mieszkańców na spotkanie w dniu 13.06.2016r. dotyczącym projektu budowy dróg : ul. Zapolskiej, Fredry, Tuwima, Brzechwy i Mickiewicza.

Zaproszenie

WięcejPrzedstawiamy Państwu prezentację pokazującą najważniejsze zadania zrealizowane w 2015 roku dzięki właściwemu gospodarowaniu środkami pozyskiwanymi min. z funduszy europejskich.

Więcej

15 czerwca 2016r. pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie będą pełnić dyżur w ramach kampanii informacyjnej dotyczącej możliwości pozyskania środków na zatrudnienie nowych pracowników. W godzinach od 16.00 do 19.00 głuchołascy przedsiębiorcy będą mieli możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące wsparcia jakie oferuje PUP a także otrzymają bezpośrednią pomoc w wypełnianiu wniosków. Dyżur pełniony będzie w Centrum Informacji Turystycznej w Głuchołazach ul. Plac Basztowy 4A.

 

Więcej221 rowerzystów 28 maja stanęło na starcie XXIV Ogólnopolskiego Rajdu Kolarskiego ZDOBYWAMY PRADZIADA. Jest to wyścig, podczas którego zawodnicy zdobywają najwyższy i najbardziej kolarski szczyt czeskich, Jeseników. Walczą z czasem o jak najlepsze lokaty, ale też są uczestnicy, dla których czas to rzecz mniej istotna, a liczy się udział, wjazd i jak sami mówią, wspaniała i niepowtarzalna atmosfera. Do zawodów zgłosiło się wiele reprezentacji klubowych i innych

Więcej

Dzięki drugiej edycji Festiwalu Teatrów Ulicznych głuchołaski czerwiec kojarzony będzie z wielkim wydarzeniem kulturalnym. Trzynaście szczęśliwych wydarzeń artystycznych pozwoliło oderwać się szerokiej publiczności od rzeczywistości dnia powszedniego i przenieść się w świat teatru, muzyki chóralnej i poezji śpiewanej. Ale można było również posmakować

alarm

W dniach 07-09.06.2016 r. w ramach ogólnopolskich Cwiczeń p.k. „RENEGADE-SAREX 16/I”, przewidziane jest uruchomienie syren alarmowych na terenie Gminy Głuchołazy.