Aktualności

 MRJ

Podjęte przez Burmistrza Głuchołaz Edwarda Szupryczyńskiego starania zmierzające do utrzymania Głuchołaskiej Bezpłatnej Komunikacji Miejskiej (GBKM) w 2017 roku zostały uwieńczone podpisaniem umowy o świadczenie usług przewozu pasażerów na liniach komunikacji miejskiej. Dzięki uchwaleniu budżetu gminnego na 2017 rok przez

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych - przeciwdziałanie uzależnieniom, prowadzenie placówek wsparcia dziennego, dożywianie najuboższych. Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Więcej 

Poświecenie, odwaga i wielka chęć niesienia pomocy to cechy, bez których w ciężkiej służbie Straży Pożarnej nie można się obejść. Są one bardzo ważne. Jednak niejednokrotnie w podejmowaniu działań związanych z ratowaniem życia i mienia osób trzeba pamiętać o bezpieczeństwie własnym i kolegów, na których trzeba polegać i ufać im. To wszystko ważne, jednak jednym z najważniejszych elementów tej układanki jest wyposażenie w specjalistyczny sprzęt. Dlatego Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński wspólnie z

Więcej 

21 wolnych miejsc !!!

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie rozpoczyna rekrutację osób zainteresowanych podjęciem stażu na stanowisku urzędnika podatkowego w Izbie Administracji Skarbowej w Opolu, w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Opolu z siedzibą w Nysie.

Wymagania pracodawcy  względem kandydatów:

Więcej

Urząd Statystyczny w Opolu uprzejmie informuje, że w związku z przygotowaniami do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 przeprowadzane są konsultacje społeczne dotyczące zakresu informacji, które będą zbierane w przyszłym spisie powszechnym.

Udział w konsultacjach polega na wypełnieniu kwestionariusza online, dostępnego na stronie internetowej GUS  http://konsultacje-spis-2021.stat.gov.pl  oraz urzędów statystycznych.

Ankietę  można wypełniać do dnia 16 stycznia 2017 r.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Więcej

Szanowni Państwo!

Burmistrz Głuchołaz informuje, że w związku z przedłużeniem obowiązywania Programów: „Gmina Głuchołazy przyjazna dla Rodziny+” oraz „Gmina Głuchołazy przyjazna dla Seniora” karty uprawniające do zniżek będą wydawane osobom, które posiadały karty wydane w latach 2015-2016 sukcesywnie bez konieczności składania nowego wniosku.

Osoby, które dotychczas nie korzystały z w/w programów otrzymają karty po uprzednim złożeniu wniosku.

W grudniu 2016 roku Rada Miejska podjęła decyzję o

Otwarty konkurs ofert na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych na terenie gminy Głuchołazy w 2017 roku.

więcej

 

 

 Więcej

Nikogo nie trzeba było dwa razy namawiać, a rezerwacje miejsc w autobusie, który z Głuchołaz zawiózł zdobywców Kopy Biskupiej na przełęcz Petrovy Boudy (706 m n.p.m.) rozpoczęto już w połowie grudnia. Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński 1 stycznia 2017 roku ponownie składał życzenia nie tylko mieszkańcom Gminy Głuchołazy przy liczącej 142 lata wieży widokowej na

Informuje się, że od dnia 1 stycznia 2017r. następuje zmiana lokalizacji punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Gminy Głuchołazy. Nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w Głuchołaskim Centrum Wolontariatu ul. Kościuszki 33.

Nieodpłatne usługi prawne świadczone są dla mieszkańców Gminy Głuchołazy codziennie, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy ( w tym świąt państwowych) cztery godziny dziennie przez pięć dni w tygodniu, zgodnie z poniższym harmonogramem:

Poniedziałek                     - od godz. 8;00 do godz. 12;00

Wtorek                             - od godz. 8;00 do godz. 12;00

Środa                                - od godz. 8;00 do godz. 12;00

Czwartek                          - od godz. 8;00 do godz. 12;00

Piątek                               - od godz. 8;00 do godz. 12;00

 

więcej

butelkiPolski Komitet Pomocy Społecznej w Głuchołazach jak każdego roku będzie przyjmował butelki po szampanie w zamian za sok.

Zwrotu butelek będzie można dokonać w siedzibie PKPS tj. Rynek 31, 48-340 Głuchołazy w noc sylwestrową: 31.12.2016-01.01.2017 od godziny 00:00.

 

Zapraszamy

klerPowiatowy Urząd Pracy w Nysie prowadzi otwarty nabór do renomowanej firmy KLER zajmującej się od ponad 40 lat produkcją ekskluzywnych mebli tapicerowanych.

 

W związku z dynamicznym rozwojem firmy na terenie Nysy poszukujemy osób z doświadczeniem lub gotowych do uzyskania kwalifikacji w ramach stażu w zawodach szwaczka lub tapicer.  

 

Więcej

Popierane przez Burmistrza Głuchołaz Edwarda Szupryczyńskiego działania nauczycieli głuchołaskich szkół w kierunku podnoszenia własnych kwalifikacji przyjęły się na gruncie Szkoły Podstawowej nr1 w Głuchołazach. Placówka ta wzięła udział w projekcie „MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ” zorganizowanym w ramach programu ERASMUS + (POWER SE) przez

Więcej 

Ruszyła XXIII edycja plebiscytu Głuchołaskie Kozy. Tą symboliczną nagrodą Towarzystwo Przyjaciół Głuchołaz, już od 1995 r. nagradza te osoby, instytucje lub stowarzyszenia, które najbardziej przyczyniły się w mijającym roku do promocji i rozwoju naszego regionu. Zgłoszenie wraz z uzasadnieniem, na którym należy wymienić tych kandydatów, których działalność w 2016 r. zdaniem Państwa, najlepiej rozwinęła lub

Więcej

Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński skorzystał z przesłanego zaproszenia i w dniu dzisiejszym (21 grudnia 2016 roku) obejrzał widowisko o bożym narodzeniu przedstawione w głuchołaskim Centrum Kultury przez przedszkolaków, ich rodziców oraz nauczycieli Publicznego Przedszkola nr 1 im. Bajka w Głuchołazach. Przepiękna sceneria, stroje dopracowane w szczegółach oraz

Więcej

Burmistrz Głuchołaz, Parafialny Zespół Caritas Głuchołaz oraz Stowarzyszenie Dobroczynne dnia 24.12.2016 roku w sobotę o godz. 11.00 z a p r a s z a do Ośrodka Wypoczynkowego „Banderoza” w Głuchołazach na spotkanie wigilijne  dla osób ubogich, samotnych i bezdomnych.