Aktualności

WięcejZAWIADOMIENIE

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głuchołazach zawiadamia, że w dniu 28 października 2016r. o godz. 09:00Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach odbędzie się XXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ.

 

Więcej Po raz kolejny Gmina Głuchołazy znalazła się w czołówce podmiotów o charakterze samorządowym oraz instytucji znajdujących się na terenie Euroregionu Pradziad korzystających ze środków finansowych Unii Europejskiej w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad. Statuetkę odebrał Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński. Wyróżnienie poprzez przyznanie nagrody

Więcej

 

 

W ramach programu „Budżet Obywatelski” Gminy Głuchołazy na rok 2017 weszliśmy w fazę głosowania, które przyniesie ostateczne rozwiązanie konkursu. Głosowanie odbywa się od 13 października i potrwa do 28 października 2016 roku. Jest ono przeprowadzane w oparciu o przygotowane wcześniej karty do głosowania. Karty są również do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miasta w Głuchołazach. 

10629751 358523637657435 8140155592750187387 n

Pod koniec września rusza nabór na „małe przetwórstwo” dla rolników

 

29. września rusza nabór na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020i będzie trwał do 28. października  2016r.

Więcej

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ

o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchołazy, dla terenu we wsi Pokrzywna, w rejonie działek nr 224, 226, 223

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Głuchołazach uchwały nr XVI/172/16 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie

 

WięcejSięgnij po tytuł PRACODAWCA ROKU 2016 POWIATU NYSKIEGO

Starosta Nyski ogłasza konkurs:

„Pracodawca Roku 2016 Powiatu Nyskiego”.

Jego ideą jest nagrodzenie oraz promowanie lokalnych Pracodawców tworzących nowe miejsca pracy, wyróżniających się pod względem jakości zapewnianych przez nich warunków pracy, reprezentujących ponadprzeciętny i godny naśladowania poziom.W konkursie mogą wziąć udział wszyscy przedsiębiorcy bez względu na wielkość czy rodzaj prowadzonej działalności.

 W tegorocznej edycji można zgłosić kandydatury w jednej z czterech kategorii:

 

WięcejWeź paragon ze sobą – startuje akcja informacyjna Ministerstwa Finansów

Pod hasłem „Weź paragon ze sobą” w całym kraju rusza ogólnopolska kampania informacyjna Ministerstwa Finansów. Akcja ma uświadomić Polakom z czym wiąże się niewydawanie paragonów fiskalnych na stacjach paliwowych i niezabieranie ich ze sobą, kiedy je otrzymują. Kampania prowadzona będzie od września do listopada 2016 roku.

Ministerstwo Finansów analizując mechanizmy występujące w szarej strefie odnotowuje

 

Więcej informacji i zgłoszenia

 

Więcej

 

WięcejW dniu Komisji Edukacji Narodowej Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński wręczył dyplomy uznania pracownikom oświaty, którzy w ostatnim okresie wyróżnili się w swojej pracy. Przy słowach uznania dla wyróżnionych Burmistrz Głuchołaz wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Głuchołazach Stanisławem Szulem oraz

Zasady oceniania i wyboru operacji przez Radę - organ decyzyjny LGD

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie - Ogłoszenie nr 1/ 2016 - czytaj więcej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie - Ogłoszenie nr 2/ 2016 - czytaj więcej

Oferta realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pt. "Pomaluj nasz świat"

Czytaj więcej...

Urząd Miejski w Głuchołazach – Referat ds. Gospodarki Nieruchomościami  i Zasobem Mieszkaniowym informuje, że w związku ze zbliżającym się okresem Wszystkich Świętych, osoby ubiegające się o wydzierżawienie w dniach od 28.10.2016 r. do 02.11.2016 r. miejsca handlowego na działce gminnej przy cmentarzu komunalnym w Głuchołazach

Czytaj więcej...

Więcej

W związku z realizacją Planu działania oraz Planu komunikacji Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2014-2020 (LSR), Zarząd stowarzyszenia zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie.

Czytaj więcej

Oferta realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie narkomanii - „Trzeźwość jest wyborem, nie przymusem”. Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.