Aktualności

WięcejNie sposób zapomnieć o siedemdziesiątej siódmej rocznicy wybuchu II wojny Światowej. Z tej okazji Burmistrz Głuchołaz zaprosił do Domu Kultury w Głuchołazach przedstawicieli Związków Kombatanckich oraz Związku Sybiraków. W pogodnej atmosferze, przy kawie i skromnym poczęstunku, wspominano trudne czasy wojenne i powojenne. Rozmawiano o agresji faszystowskich Niemiec oraz stalinowskiego Związku Radzieckiego na Polskę we wrześniu 1939 roku. Wśród zaproszonych kombatantów był

Jeśli aktywnie poszukujesz pracy, to pewnie spotykasz się z sytuacjami, w których pracodawca z chęcią by Cię zatrudnił, ale brakuje Ci odpowiednich kwalifikacji zawodowych, czy umiejętności. Aby zapobiec takim sytuacjom przygotowaliśmy dla Ciebie specjalną ofertę. Proponujemy Ci sfinansowanie kosztów szkolenia czy egzaminu pod potrzeby przyszłego pracodawcy.

WięcejDwusetletnie trwanie w Zgromadzeniu Misjonarzy Oblatów Najświętszej Marii Panny to okres trudnych przemian, ale również ciężkiej, misyjnej pracy. Początkowe zadanie oblatów wyznaczone przez założyciela zgromadzenia św. Eugeniusza de Mazenot, polegające na

 

WięcejSołectwo Konradów w tym roku zostało wyróżnione jako współorganizator Gminnych Dożynek, na które Burmistrz Głuchołaz zaprosił mieszkańców wszystkich sołectw w dniu 27 sierpnia 2016 roku. Wielokolorowość zamknięta w tradycyjnych strojach ludowych i pięknie przystrojone

WięcejOpolska Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich zaprasza na SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, które odbędzie się 05.09.2016 godz. 12.00 w Regionalnym Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych w Nysie; ul. Obrońców Tobruku 5, oraz 06.09.2016 o godz. 12.00 w Urzędzie Miejskim w Paczkowie ul. Rynek 1. Tematem spotkania będą dotacje: od 100 tys. do 1 mln PLN

zaczytany maly rynek24 sierpnia od godz. 10 Centrum Kultury - Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Głuchołazach zaprasza mieszkańców Głuchołaz do wzięcia udziału w głośnym czytaniu na Małym Rynku przy Urzędzie Miejskim.

Więcej W dniu wczorajszym tj. 17 sierpnia 2016 roku w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach z inicjatywy Burmistrza Głuchołaz Edwarda Szupryczyńskiego odbyło się spotkanie robocze z Panią Poseł Ziemi Opolskiej Katarzyną Czocharą. W toku prowadzonych rozmów

Więcej Wniosek o przyznanie stypendium szkolne należy złożyć w terminie do dnia 15.09.2016 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach. W przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych wniosek o stypendium szkolne należy złożyć w terminie do dnia 15.10.2016 r.

Wniosek o zasiłek szkolny można złożyć w terminie dwóch miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia losowego.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:

Więcej Uchwała Nr 82/2016 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych określają szczegółowe warunki udzielania pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Więcej Szczęśliwy dzień dla Zakładu Opiekiuńczo - Leczniczego SP ZOZ w Głuchołazach ul. Parkowa 9 przypadł na datę 17 sierpnia 2016 roku, choć jest on ściśle powiązany z 24 Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która w Głuchołazach grała 10 stycznia 2016. To właśnie dziś jeden z najlepszych krajowych producentów sprzętu medycznego dostarczył 43 komplety dla pacjentów oddziału I wymienionej placówki medycznej. W skład kompletu wchodzą:

Więcej Rozpoczęło się niewinnie występem zespołu „Niwniczanki” z Niwnicy, który zaprezentował formy taneczne z epoki baroku i renesansu. Jednak równocześnie trwały atrakcje przygotowane dodatkowo, takie jak czerpanie papieru, płukanie złota czy bicie monet. Reprezentujący Burmistrza Głuchołaz, Sekretarz Miasta Piotr Wierzbicki wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej dali przykład i bili monety pamiątkowe zwane Wawrzyńcami.

Oferta realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej pn. Wsparcie zdrowia i rozwoju dzieci z niepełnosprawnością.

 

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

urzad pracy wnioskiPowiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków dot. refundacji części kosztów wynagrodzenia i ubezpieczenia społecznego za zatrudnienie osób bezrobotnych, które ukończyły 50 rok życia, w ramach prac interwencyjnych.