Aktualności

 

WięcejSołectwo Konradów w tym roku zostało wyróżnione jako współorganizator Gminnych Dożynek, na które Burmistrz Głuchołaz zaprosił mieszkańców wszystkich sołectw w dniu 27 sierpnia 2016 roku. Wielokolorowość zamknięta w tradycyjnych strojach ludowych i pięknie przystrojone

WięcejOpolska Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich zaprasza na SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, które odbędzie się 05.09.2016 godz. 12.00 w Regionalnym Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych w Nysie; ul. Obrońców Tobruku 5, oraz 06.09.2016 o godz. 12.00 w Urzędzie Miejskim w Paczkowie ul. Rynek 1. Tematem spotkania będą dotacje: od 100 tys. do 1 mln PLN

zaczytany maly rynek24 sierpnia od godz. 10 Centrum Kultury - Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Głuchołazach zaprasza mieszkańców Głuchołaz do wzięcia udziału w głośnym czytaniu na Małym Rynku przy Urzędzie Miejskim.

Więcej W dniu wczorajszym tj. 17 sierpnia 2016 roku w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach z inicjatywy Burmistrza Głuchołaz Edwarda Szupryczyńskiego odbyło się spotkanie robocze z Panią Poseł Ziemi Opolskiej Katarzyną Czocharą. W toku prowadzonych rozmów

Więcej Wniosek o przyznanie stypendium szkolne należy złożyć w terminie do dnia 15.09.2016 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach. W przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych wniosek o stypendium szkolne należy złożyć w terminie do dnia 15.10.2016 r.

Wniosek o zasiłek szkolny można złożyć w terminie dwóch miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia losowego.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:

Więcej Uchwała Nr 82/2016 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych określają szczegółowe warunki udzielania pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Więcej Szczęśliwy dzień dla Zakładu Opiekiuńczo - Leczniczego SP ZOZ w Głuchołazach ul. Parkowa 9 przypadł na datę 17 sierpnia 2016 roku, choć jest on ściśle powiązany z 24 Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która w Głuchołazach grała 10 stycznia 2016. To właśnie dziś jeden z najlepszych krajowych producentów sprzętu medycznego dostarczył 43 komplety dla pacjentów oddziału I wymienionej placówki medycznej. W skład kompletu wchodzą:

Więcej Rozpoczęło się niewinnie występem zespołu „Niwniczanki” z Niwnicy, który zaprezentował formy taneczne z epoki baroku i renesansu. Jednak równocześnie trwały atrakcje przygotowane dodatkowo, takie jak czerpanie papieru, płukanie złota czy bicie monet. Reprezentujący Burmistrza Głuchołaz, Sekretarz Miasta Piotr Wierzbicki wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej dali przykład i bili monety pamiątkowe zwane Wawrzyńcami.

Oferta realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej pn. Wsparcie zdrowia i rozwoju dzieci z niepełnosprawnością.

 

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

urzad pracy wnioskiPowiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków dot. refundacji części kosztów wynagrodzenia i ubezpieczenia społecznego za zatrudnienie osób bezrobotnych, które ukończyły 50 rok życia, w ramach prac interwencyjnych.

urzad pracy wnioskiPomyśl o dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie! Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków w sprawie przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej. W ramach naboru planuje się przyznać 35 dotacji.

WięcejW niedzielę 7 sierpnia 2016 roku trudno było znaleźć miejsce na parkingu samochodowym przy sklepie Inter Marshe w Głuchołazach. Tam właśnie zaplanowano start XVI edycji Głuchołaskiego Maratonu Kolarskiego "Zdobywamy Góry Opawskie" Mini AUDAX. Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński jako jeden z organizatorów