Aktualności

W imieniu Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie Pani Małgorzaty Pliszki – przesyłamy informację o prowadzonym naborze wniosków na staże zawodowe.

WięcejWięcej

 

 

 

 

 

 

 

więcej

Więcej

Usytuowane dla wielu na przysłowiowym „końcu świata”, jednak dysponujące pięknymi okolicznościami przyrody i ciekawą historią Głuchołazy, posiadają jeszcze jeden bardzo poważny atut zachęcający do ich odwiedzenia. Bez wątpienia jest nim Międzynarodowy Festiwal Piosenki Turystycznej KROPKA. Jego 11. edycję w piątkowy wieczór (21 lipca 2017 rok) otworzył Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński. Towarzyszyli mu

Więcej

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie wraz z Inkubatorem Przedsiębiorczości ARN w Nysie prowadzi nabór na bezpłatne szkolenie komputerowe, które pozwoli na uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych IC3.Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o

Szanowni Państwo


W związku z pojawiającymi się sygnałami o występowaniu prób wyłudzenia od rolników przez osoby podszywające się pod pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, środków pieniężnych pod pozorem ściągnięcia zaległości w spłacie należności z tytułu ubezpieczenia społecznego.

Więcej

Od 1 sierpnia 2017 roku przyjmowane będą wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres zasiłkowy 2017/2018.

Informujemy, że Wydział Spraw Społecznych tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej od 1.08 do 18.08. 2017 roku czynny będzie

Więcej

Jedną z ważniejszych uchwał jakie podjęła Rada Miejska w Głuchołazach na czerwcowej XXXII Sesji jest poparcie inicjatywy Burmistrza Głuchołaz Edwarda Szupryczyńskiego w sprawie obniżenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dzięki tej decyzji od 1 września 2017 roku mieszkańcy Gminy Głuchołazy

Więcej 

Lipcowe, niedzielne popołudnie, sprzyjająca aura i duże zainteresowanie wydarzeniem nie tylko wśród mieszkańców Głuchołaz. Nie można było wymarzyć sobie lepszych warunków na zorganizowanie XIV edycji Święta Gór Opawskich. Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński zaprosił do wspólnego biesiadowania wszystkich zgromadzonych gości, na których czekały

Więcej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poradnik

Więcej
W dniu 20.06.2017r.  pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Gminą Głuchołazy reprezentowaną przez Burmistrza Głuchołaz – Edwarda Szupryczyńskiego zostało zawarte Porozumienie na realizację  zadania publicznego  pn. „Razem w trosce o lepsze jutro”, realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

W imieniu Fundacji Banku Zachodniego WBK mamy przyjemność poinformować o kolejnej edycji konkursu grantowego pod hasłem „TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM”. Program, organizowany przez Fundację Banku Zachodniego WBK oraz Bank Zachodni WBK, daje szanse lokalnym fundacjom, stowarzyszeniom oraz społecznikom na otrzymanie jednego ze 100 grantów, którymi chcemy wesprzeć najciekawsze projekty lokalne. Fundacja przeznaczyła na ten cel poł miliona złotych.

 

Harmonogram odbioru odpadów MIASTO (Lipiec - Grudzień 2017):

1. Zabudowa jednorodzinna - harmonogram do pobrania
2. Zabudowa wielorodzinna - harmonogram do pobrania

Harmonogram odbioru odpadów GMINA (Lipiec - Grudzień 2017) - harmonogram do pobrania

Więcej

ZAWIADOMIENIE
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Głuchołazach
zawiadamia,
że w dniu 28 czerwca 2017r. o godz.1100
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego
w Głuchołazach
odbędzie się
XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ

Więcej

Mieszkańcy Gminy Głuchołazy wspólnie z Burmistrzem Edwardem Szupryczyńskim gościli w dniach od 15 do 18 czerwca 2017 roku przedstawicieli władz samorządowych i mieszkańców zaprzyjaźnionego Związku Gmin Nieder Olm z Niemiec. Ta trwająca od dwudziestu jeden lat wymiana doświadczeń oraz płaszczyzna wzajemnego wsparcia stanowiła podstawę ponownego spotkania się, tym razem na terenie