Aktualności

500Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach przypomina mieszkańcom Gminy, iż z dniem 1 lipca br. upływa termin składania wniosków o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego (500+), który uprawnia do przyznania świadczenia z wyrównaniem od dnia 1 kwietnia 2016 r.

Wnioski złożone po dniu 1 lipca 2016 r. będą uprawniały do przyznania świadczenia od miesiąca, w którym zostały złożone.

WięcejKiedy małemu dziecku obiecuje się wycieczkę do najwspanialszego parku rozrywki, możemy być pewni, że z niecierpliwością będzie odliczało dni. Z podobną sytuacją spotkałam się w moim mieście, jednakże nie było tam ani karuzeli, ani dzieci. Byli za to cudowni, czekający Seniorzy z Zakładów Opiekuńczo -  Leczniczych w Głuchołazach, których już po raz trzeci odwiedzili młodzi artyści - wolontariusze Gminnego Centrum Wolontariatu prowadzonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach. 

WięcejPowiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków na organizację robót publicznych. Termin składania wniosków: od 21.06.2016 r. do 30.06.2016r. Okres trwania robót publicznych:

- refundacja przez 3 miesiące (bądź krótszy okres) - gwarancja zatrudnienia min. 1 miesiąc

Po zakończeniu naboru, wnioski zostaną rozpatrzone przez Komisję ds. rozpatrywania wniosków, która przy ocenie wniosków kierować się będzie m.in. długością okresu gwarantowanego zatrudnienia po robotach publicznych i

Więcej 

Wiadomość, która cieszy wszystkich uczniów naszej gminy. W dniu dzisiejszym tj. 24 czerwca 2016 roku uczniowie poszli do szkoły jedynie na uroczystość zakończenia roku szkolnego 2015/2016, aby odebrać świadectwa szkolne. Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński uczestniczył w uroczystości zakończenia roku szkolnego w

Więcej 

Po raz czternasty Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński wyróżnił najlepszych uczniów Gminy Głuchołazy, którzy w roku szkolnym 2015 / 2016 uzyskali średnią ocen co najmniej 5,0 oraz wzorowe sprawowanie. Wręczone na uroczystości nagrody to medale, dyplomy oraz talony na puchar lodowy, który można zrealizować do końca wakacji w lokalu "Grażynka" przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 4 (naprzeciw Ośrodka Zdrowia). Nagrody wręczali

WięcejZarząd Stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór informuje, że w dniu 29 kwietnia 2016 r. podpisana została Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) dzięki której LGD rozpoczęło realizację LSR na obszarze Gmin: Głuchołazy, Kamiennik, Korfantów, Nysa (z wyłączeniem miasta Nysa), Otmuchów, Paczków, Pakosławice i Skoroszyce.

Więcej informacji tutaj.

 Więcej

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Głuchołaz

o przystąpieniu do sporządzenia:

  1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Podlesie gm. Głuchołazy

  2. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Bohaterów Warszawy obejmującego teren położony pomiędzy ulicami Bohaterów Warszawy i Powstańców, a linią kolejową w Głuchołazach

  3. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta obejmującego Rynek i tereny przyległe zawarte między rzeką Białą Głuchołaską, a ulicami Władysława Sikorskiego, Bohaterów Warszawy, Marii Curie - Skłodowskiej w Głuchołazach

  4. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Świętów

  5. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy na terenach nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, w rejonie działki nr 1479, ul. Lompy

 oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w projektów zmian planów miejscowych i w/w projektu planu miejscowego.

WięcejLetnie spacery z przewodnikiem po Głuchołazach to świetna propozycja na sobotnie przedpołudnia. Przybliżenie historii miasta zaklętej w zabytki, które przetrwały do naszych czasów pozwoli każdemu uczestnikowi inaczej spojrzeć na obiekty funkcjonujące w świadomości mieszkańców lub widziane oczami współczesnych turystów. Wyruszymy w miejsca na obrzeżach miasta, które związane są z wydarzeniami lokalnymi, wplecionymi w sytuacje mające swe odzwierciedlenia w historii określonych państw. Pozwolą one również na podziwianie wspaniałych okoliczności przyrody, w które wkomponowane zostało stare Capricolium. Wycieczka będzie się kończyć w rejonie obiektu fundacji "Bene Volens" usytuowanego w sąsiedztwie byłego domu wczasowego "Górnik".  Zapraszamy serdecznie młodzież, seniorów oraz całe rodziny. ODWIEDŹ I POLUB GŁUCHOŁAZY NA FACEBOOKU: https://www.facebook.com/MiastoGlucholazy

 

WięcejZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głuchołazach zawiadamia, że w dniu 29 czerwca 2016r. o godz. 11:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego odbędzie się XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ.

WięcejNyskie Księstwo Jezior i Gór jest stowarzyszeniem działającym jako lokalna grupa działania, które w dniu 29 kwietnia 2016r. podpisało z Zarządem Województwa Opolskiego Umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, w ramach której pozyskało z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 środki unijne w wysokości ponad 3 mln. euro.

Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą?

Planujesz założenie domu opieki?

Chcesz uzyskać dotacje na inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie takiego obiektu?

Część 2.2Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

Limit pozyskanych środków przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie wynosi 100.000,00 zł.

Środki z  rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą być przeznaczone na

Oferta realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. Historia magistra vitae. W celu uzyskania więcej informacji odsyłamy do strony Biuletynu Informacji Publicznej.