Aktualności

Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert "Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, poprzez upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych na terenach wiejskich gminy Głuchołazy w okresie od 13.09.2016 do 6.12.2016". Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Oferta realizacji zadania publicznego z pominieciem otwartego konkursu ofert "Upowszechnianie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, poprzez prowadzenie rozgrywek szczebla okręgowego piłki nożnej w okresie od 13.09.2016 do 06.12.2016". Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

 

logo arrO pomoc unijną będą mogli wnioskować producenci mleka, którzy zmniejszą dostawy do podmiotów skupujących. Realizacja mechanizmu rozpocznie się w drugiej dekadzie września 2016r. w Agencji Rynku Rolnego. Kwota przewidziana dla całej wspólnoty europejskiej wynosi 150 mln euro.

Wsparcie będzie wynosić 14 EUR za 100 kg mleka w odniesieniu do

Środa z Funduszami na aktywizację zawodową w tym wsparcie na otworzenie działalności gospodarczej. Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim zaprasza na kolejne spotkania z cyklu „Środa z Funduszami". Spotkania odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca w: Opolu, Brzegu, Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku i Nysie. 

WięcejNie sposób zapomnieć o siedemdziesiątej siódmej rocznicy wybuchu II wojny Światowej. Z tej okazji Burmistrz Głuchołaz zaprosił do Domu Kultury w Głuchołazach przedstawicieli Związków Kombatanckich oraz Związku Sybiraków. W pogodnej atmosferze, przy kawie i skromnym poczęstunku, wspominano trudne czasy wojenne i powojenne. Rozmawiano o agresji faszystowskich Niemiec oraz stalinowskiego Związku Radzieckiego na Polskę we wrześniu 1939 roku. Wśród zaproszonych kombatantów był

Jeśli aktywnie poszukujesz pracy, to pewnie spotykasz się z sytuacjami, w których pracodawca z chęcią by Cię zatrudnił, ale brakuje Ci odpowiednich kwalifikacji zawodowych, czy umiejętności. Aby zapobiec takim sytuacjom przygotowaliśmy dla Ciebie specjalną ofertę. Proponujemy Ci sfinansowanie kosztów szkolenia czy egzaminu pod potrzeby przyszłego pracodawcy.

WięcejDwusetletnie trwanie w Zgromadzeniu Misjonarzy Oblatów Najświętszej Marii Panny to okres trudnych przemian, ale również ciężkiej, misyjnej pracy. Początkowe zadanie oblatów wyznaczone przez założyciela zgromadzenia św. Eugeniusza de Mazenot, polegające na

 

WięcejSołectwo Konradów w tym roku zostało wyróżnione jako współorganizator Gminnych Dożynek, na które Burmistrz Głuchołaz zaprosił mieszkańców wszystkich sołectw w dniu 27 sierpnia 2016 roku. Wielokolorowość zamknięta w tradycyjnych strojach ludowych i pięknie przystrojone

WięcejOpolska Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich zaprasza na SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, które odbędzie się 05.09.2016 godz. 12.00 w Regionalnym Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych w Nysie; ul. Obrońców Tobruku 5, oraz 06.09.2016 o godz. 12.00 w Urzędzie Miejskim w Paczkowie ul. Rynek 1. Tematem spotkania będą dotacje: od 100 tys. do 1 mln PLN

zaczytany maly rynek24 sierpnia od godz. 10 Centrum Kultury - Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Głuchołazach zaprasza mieszkańców Głuchołaz do wzięcia udziału w głośnym czytaniu na Małym Rynku przy Urzędzie Miejskim.

Więcej W dniu wczorajszym tj. 17 sierpnia 2016 roku w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach z inicjatywy Burmistrza Głuchołaz Edwarda Szupryczyńskiego odbyło się spotkanie robocze z Panią Poseł Ziemi Opolskiej Katarzyną Czocharą. W toku prowadzonych rozmów

Więcej Wniosek o przyznanie stypendium szkolne należy złożyć w terminie do dnia 15.09.2016 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach. W przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych wniosek o stypendium szkolne należy złożyć w terminie do dnia 15.10.2016 r.

Wniosek o zasiłek szkolny można złożyć w terminie dwóch miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia losowego.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:

Więcej Uchwała Nr 82/2016 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych określają szczegółowe warunki udzielania pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Więcej Szczęśliwy dzień dla Zakładu Opiekiuńczo - Leczniczego SP ZOZ w Głuchołazach ul. Parkowa 9 przypadł na datę 17 sierpnia 2016 roku, choć jest on ściśle powiązany z 24 Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która w Głuchołazach grała 10 stycznia 2016. To właśnie dziś jeden z najlepszych krajowych producentów sprzętu medycznego dostarczył 43 komplety dla pacjentów oddziału I wymienionej placówki medycznej. W skład kompletu wchodzą:

Więcej Rozpoczęło się niewinnie występem zespołu „Niwniczanki” z Niwnicy, który zaprezentował formy taneczne z epoki baroku i renesansu. Jednak równocześnie trwały atrakcje przygotowane dodatkowo, takie jak czerpanie papieru, płukanie złota czy bicie monet. Reprezentujący Burmistrza Głuchołaz, Sekretarz Miasta Piotr Wierzbicki wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej dali przykład i bili monety pamiątkowe zwane Wawrzyńcami.