Aktualności

 

Więcej

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu służbowego

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Gmina Głuchołazy z siedzibą przy ul. Rynek 15, 48-340 GŁUCHOŁAZY

Tel. 077 409 21 00  Fax 077 409 21 01

www.nowe.glucholazy.pl

e-mail: sm@glucholazy.pl

2. Przedmiot przetargu:

 

Więcej

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu służbowego

 

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Gmina Głuchołazy z siedzibą przy ul. Rynek 15, 48-340 GŁUCHOŁAZY

Tel. 077 409 21 00

Fax 077 409 21 01

www.nowe.glucholazy.pl

e-mail: sm@glucholazy.pl

Wyniki otwartego konkursu ofert dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem : tutaj

Więcej 

Z nastaniem wiosny rozpoczyna się sezon w pasiece. Jego potwierdzeniem jest wykonany przez pszczoły wiosenny oblot, który rozpoczyna prace pszczół poza ulem i dostarcza wiele cennych informacji pszczelarzowi. Aby właściwie ocenić wszystkie przejawy wiosennego przebudzenia pszczół przydatną jest

Więcej

Już 17 kwietnia 2019r. w Regionalnym Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie obędzie się kolejna edycja Targów Edukacji i Pracy „Przyszłość Żaka”.

 Więcej

Kilka dni temu wrócili do Polski. Opaleni, zmęczeni, ale bardzo szczęśliwi. Przypomnijmy – pięcioro śmiałków Marek Zalewski (Głuchołazy), Ola Sławek (Opole), Mariusz Orlik (Warszawa), Anna Studnicka (Kraków) oraz lider ekipy, głuchołazianin Jaromir Bardzik (Opole) w dniach od 13 lutego do 17 marca 2019 roku uczestniczyli w 24. etapie wielkiej wyprawy pod nazwą Bike Jamboree. Uczestnicy wydarzenia mieli do pokonania trasę

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przypomina, że po 30 kwietnia 2019 r. z CEIDG wykreślone zostaną „zdublowane” wpisy przedsiębiorców, które nie zawierają takich danych, jak m.in. numer NIP, REGON, kod PKD działalności, adres do doręczeń. Konsekwencją tego może być wykreślenie z CEIDG po 30 kwietnia 2019r. wszystkich jego wpisów.

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działalności gospodarczej we wsi Charbielin i Bodzanów w gminie Głuchołaz oraz planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Bohaterów Warszawy obejmującego teren położony pomiędzy ulicami Bohaterów Warszawy i Powstańców, a linią kolejową w Głuchołazach, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicnej - tutaj

 Więcej

Nikt z uczestników wydarzenia nie miał wątpliwości, że aura sprzyjała zjednoczonym wojskom wiosny. W iście wiosennych warunkach armia zimy została pokonana i od 23 marca 2019 roku na Kopie Biskupiej zapanowała wiosna. Wydarzenie, które na stałe wpisało się w tradycje wiosenną na najwyższym szczycie Gór Opawskich zgromadziło

Więcej 

Tegoroczne przywitanie wiosny w Publicznej Szkole Podstawowej w Bodzanowie było dość nietypowe. Z inicjatywy Pani Marty Skowronek i Agnieszki Górniak - Rudeckiej w piątek 22 marca 2019 roku odbyło się spotkanie ze znawcą rowerowego świata Panem Andrzejem Nikandrow. Zapowiedziane wcześniej warsztaty spotkały się z ogromnym zainteresowaniem ze strony uczniów, co spowodowało, że

Zgodnie z § 2 ust. 7 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego stanowiącego załącznik do Uchwały nr V/60/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Głuchołazy ,,propozycje zadań są zgłaszane wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu, przez osoby zamieszkujące na terenie Gminy Głuchołazy.”

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem : tutaj

WięcejW kwietniu 2019 roku na terenie Gminy Głuchołazy rusza po raz kolejny program propagujący tematykę ochrony środowiska. Jego celem jest rozbudzenie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Głuchołazy w związku z prowadzeniem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

 

Więcej

Burmistrz Głuchołaz informuje o rozpoczęciu naboru propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego Gminy Głuchołazy na 2019 rok.

 

Rusza kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego, w którym to bezpośrednio mieszkańcy zdecydują o przeznaczaniu środków w tym roku budżetowym. Każdy z mieszkańców gminy może złożyć wniosek, który przyczyni się do poprawy jakości życia w jego

 

Więcej

Wszyscy wiedzą od dawna, że 21 marca to pierwszy dzień wiosny. A jeśli komuś zdarzyło się zapomnieć to dzieci z głuchołaskich przedszkoli skutecznie przypomniały o tym mieszkańcom naszego miasta. Barwny korowód ze śpiewem na ustach i co najważniejsze w asyście Straży Miejskiej i Policji przemaszerował głównymi ulicami miasta nie omijając Rynku. Przesłane pozdrowienia Burmistrzowi Miasta Edwardowi Szupryczyńskiemu spowodowały, że

 

Więcej

Nasze sukcesy podczas eliminacji powiatowych w Nysie są dumą nie tylko dla samych zwycięzców, ale również dla ich rodziców oraz nauczycieli i instruktorów. Głuchołascy recytatorzy wspaniale reprezentowali naszą Gminę na eliminacjach powiatowych 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. W Turnieju Recytatorskim w kategorii szkół podstawowych klasy VII-VIII i gimnazjum zdobyli następujące Nagrody i Wyróżnienia:                     I NAGRIODA: Michał Zapała, CK im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach, op. Beata Puzia;