Aktualności

Więcej

Burmistrz Głuchołaz, Parafialny Zespół Caritas Głuchołaz oraz Stowarzyszenie Dobroczynne dnia 24.12.2016 roku w sobotę o godz. 11.00 z a p r a s z a do Ośrodka Wypoczynkowego „Banderoza” w Głuchołazach na spotkanie wigilijne  dla osób ubogich, samotnych i bezdomnych.

 Więcej

Dnia 24 grudnia 2016 roku o godzinie 22:00 już po raz 28 w Pokrzywnej na polanie „Cicha Dolina” odbędzie się uroczysta Pasterka. Jest to wydarzenie, które od wielu lat przyciąga wiernych z okolicznych miejscowości i z każdym rokiem coraz więcej z całej Polski.
I tym razem zapowiedziały swój przyjazd liczne delegacje parafian, którzy przybędą indywidualnie i w grupach zorganizowanych.

Jak co roku, problem stanowią utrudnienia w ruchu drogowym w trakcie

WięcejPrzewodniczący Rady Miejskiej w Głuchołazach zawiadamia, że w dniu 28 grudnia 2016r. o godz. 11:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach odbędzie się XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ

Więcej 

Wzorem lat ubiegłych Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i turystów odwiedzających naszą gminę umożliwił zakup Kalendarza Miejskiego Głuchołazy 2017. W Centrum Informacji Turystycznej w Głuchołazach, Plac Basztowy 4a tel. 77 439 43 60 za jedyne 15 zł. można zakupić kalendarz zawierający zdjęcia magicznych miejsc naszego miasta i nie tylko. Kalendarz ten może byś wspaniałą pamiątką dla najbliższych, mieszkających poza Głuchołazami, ale również może być przydatnym w życiu codziennym. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Więcej

 

W dniu 15 grudnia 2016 roku Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński przewodniczył spotkaniu koordynacyjnemu z udziałem służb i instytucji mających wpływ na utrzymanie porządku publicznego w okresie świątecznym. Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej, oraz

WięcejPrzetrwali razem 50 lat czyli 18 250 dni. Trudno pomyśleć ile to godzin, a jeszcze bardziej ile to minut. A jednak stać tych dostojnych małżonków na gest trzymania się za rękę. To wspaniały jubileusz, który wielu równie zgodnym parom nie jest dane przeżywać. Dlatego ta wyjątkowa chwila zasługuje na właściwą oprawę muzyczną i uhonorowanie w najbardziej odpowiednim do tego miejscu czyli na Sali Ślubów w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach.  Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński w dniu 9 grudnia 2016 roku w imieniu Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odznaczył

Więcej

Więcej

Nazwy Klub Turystyki Kolarskiej KTUKOL nie trzeba specjalnie przedstawiać. To najstarszy w Głuchołazach klub kolarski opierający swoją misję na trzech hasłach: „Promocja regionu o zasięgu ogólnopolskim”, „ Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia” oraz „Promocja kolarstwa i turystyki rowerowej”. Imprezy organizowane przez działaczy KTUKOLU mają swoją rangę przez co są znane w całym kraju oraz poza jego granicami. Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński w dniu 9 grudnia 2016 roku

WięcejTrudno jest podać precyzyjną liczbę ludzi zaangażowanych na całym świecie w bezinteresowne niesienie pomocy potrzebującym. Z danych szacunkowych możemy powiedzieć, że na całym świecie jest to liczba od kilku do kilkunastu milionów ludzi. Wolontariat organizowany  na poziomie lokalnym, krajowym, i globalnym jest zjawiskiem niecodziennym i wynika z naturalnego odruchu człowieka utożsamiającego się z osobami potrzebującymi pomocy. Doceniając niezwykle cenny gest jakim jest bezinteresowna pomoc w 1986 roku z inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych ustanowiono

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży stanowiących integralną część programu profilaktycznego - pismo informacyjne - więcej

Burmistrz Głuchołaz

ogłasza otwarty konkurs ofert na:

 

Zadanie nr 1 – Prowadzenie działań skierowanych do osób uzależnionych, abstynentów i ich rodzin przez prowadzenie Klubu  Abstynenta.

1) Prowadzenie Klubu  Abstynenta dla mieszkańców Gminy Głuchołazy powinno obejmować:

  • udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu będącym po przebytej  terapii odwykowej lub podejmujących abstynencję wymagających wsparcia w trzeźwieniu i abstynencji oraz członkom ich rodzin,
  • udzielanie pomocy osobom współuzależnionym oraz członkom ich rodzin,
  • wspieranie abstynencji i trzeźwienia,
  • nawiązywanie kontaktu z osobami uzależnionymi i motywowanie ich do podejmowania leczenia odwykowego a w razie potrzeby podejmowanie interwencji,
  • organizowanie zajęć rehabilitacyjnych skierowanych do osób uzależnionych i członków ich rodzin, uczących umiejętności psychologicznych, społecznych i praktycznych,
  • organizowanie wyjazdów, imprez i spotkań propagujących trzeźwość
  • promowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Gminy Głuchołazy

Więcej

BKM 

Szanowni Państwo, w związku z trwającymi pracami remontowymi mostu na potoku „Starynka” w ciągu al. Jana Pawła II informujemy, że obecny rozkład jazdy Bezpłatnej Komunikacji Miejskiej obowiązywał będzie do ich zakończenia. O jego zmianie będziemy Państwa informować na bieżąco.

 

 

W dniu 19 sierpnia 2016 r. w Dzienniku Ustaw (Dz. U. poz. 1300) zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
Rozporządzenie określa:
1) wzór oferty realizacji zadania publicznego (zał. nr 1);
2) ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego (zał. nr 3);
3) wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego (zał. nr 5);
4) wzór oferty, ramowy wzór umowy oraz wzór sprawozdania właściwy dla zadań realizowanych  w trybie art. 16a (tj. zadań realizowanych przez operatorów projektu) – zał nr 2, 4, 6.)

 

Więcej

Pierwsze pomruki zimy jakie dało się zauważyć wskazują na kolejne odwiedziny Mikołajów na motorach, których wizyta na głuchołaskim runku stała się tradycją. Trwają właśnie gorączkowe przygotowania do tego wydarzenia, a należy dodać że jest ono wyczekiwane zarówno przez dzieci jak i przez

Więcej 

Zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców gminy Głuchołazy o szczególne zwracanie uwagi i zgłaszanie przypadków bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia z powodu wychłodzenia wśród osób bezdomnych, starszych, samotnych, niepełnosprawnych.

Zauważone sytuacje zagrożenia można zgłaszać telefonicznie lub bezpośrednio: