Aktualności

WięcejPracodawco, jeśli zatrudniasz cudzoziemców – zapoznaj się z obowiązującymi przepisami

 

Straż Graniczna w Opolu oraz Powiatowy Urząd Pracy w Nysie zapraszają na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 18 listopada 2016r. o godzinie 13.00 w siedzibie PUP Nysa/Klub Pracy.

Więcej

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Podlesie gm. Głuchołazy.

 

Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o

Więcej

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy na terenach nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, w rejonie działki nr 1479, ul. Lompy.

 

Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o

Więcej

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta obejmującego Rynek i tereny przyległe zawarte między rzeką Białą Głuchołaską, a ulicami Władysława Sikorskiego, Bohaterów Warszawy, Marii Curie – Skłodowskiej w Głuchołazach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia

BKM 

Szanowni Mieszkańcy, przypominamy, że w dniach 1-go listopada oraz 11-go listopada 2016 roku autobus Bezpłatnej Komunikacji Miejskiej w Głuchołazach będzie jeździł zgodnie z rozkładem jazdy obowiązującym w niedziele i święta. Zachęcamy do skorzystania z tej bezpłatnej formy przemieszczania się po naszym mieście i nie tylko. W tych dniach, przy natężonym ruchu samochodowym ograniczy to możliwość wystąpienia kolizji drogowych.

 

Więcej

W dniu dzisiejszym (tj. 31.10.2016.) w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach odbyło się spotkanie pod przewodnictwem Burmistrza Głuchołaz Edwarda Szupryczyńskiego, na którym omówiono tematy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w czasie odwiedzania grobów na cmentarzu miejskim. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach, a także spółek gminnych: Głuchołaskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz "Komunalnika". W toku wymiany spostrzeżeń

Burmistrz Głuchołaz informuje, że wstępne przeliczenie oddanych głosów na wnioski z propozycjami zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Głuchołazy na rok 2017 odbędzie się 3 listopada 2016r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach o godz. 9:00

Oferta realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. "Pomaluj nasz świat". Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Więcej

Za nami - eliminacje miejsko - gminne XVI Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej, które odbyły się we wtorek 18 października 2016 roku w Centrum Kultury w Głuchołazach. Patronat nad konkursem objęli: Wydział Promocji, Turystyki i Sportu - Urzędu Miejskiego w Głuchołazach oraz Głuchołaski Oddział PTTK. Komisja w składzie:

Więcej

Z okazji Jubileuszu 150-lecia działalności Kół Gospodyń Wiejskich (KGW) w dniu 25 października 2016 roku Opolski Związek Rolników i Organizacji Społecznych  (OZRiOS) zorganizował Kongres pn. „Kobiety zmieniają polską wieś”. Imprezę zorganizowano w Centrum Wystawienniczo – Kongresowym ul. Wrocławska 158 w Opolu. Wśród gości zaproszonych w kongresie uczestniczył Zastępca Burmistrza Głuchołaz Roman Sambor oraz min. Wicewojewoda Opolski Violetta Porowska i

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia chciałby przypomnieć Pacjentom Województwa Opolskiego o bezpłatnych badaniach profilaktycznych, finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia

Więcej...

Więcej

XXXVI finał Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Cappella w Bydgoszczy okazał się być szczęśliwy dla głuchołaskiego Chóru „Capricolium”. Po wysłuchaniu w dniu 22 października 2016 roku 17 chórów w przepięknej sali Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, jury w składzie

Więcej

W minioną sobotę Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Głuchołazach Stanisławem Szulem podjęli wyzwanie posadzenia blisko 2 tyś. sadzonek Buka u podnóża Kopy Biskupiej. Jednak nie uczestniczyli w tym zadaniu sami. W ten właśnie sposób Radni głuchołaskiej Rady Miejskiej zareagowali na wniosek Radnego Mariusza Migały, aby wspólnie z

Więcej

W dniu 20 października 2016 roku Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński uczestniczył w I Głuchołaskiej Senioriadzie zorganizowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach przy współpracy z Klubem Seniora "Wichrowe Wzgórze". Impreza ta została zorganizowana w ramach projektu socjalnego tzn. działań mających wpłynąć na poprawę sytuacji społecznej konkretnej grupy osób, do których

Więcej

Uczestnicząc w urodzinach zazwyczaj składamy życzenia stu lat życia i towarzyszy im przyśpiewka "sto lat niech żyje nam". Jednak w dniu wczorajszym Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński składał niecodzienne życzenia dwustu lat życia, wręczając List Gratulacyjny podopiecznej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach. Szanowna Jubilatka Pani