Aktualności

W imieniu Fundacji Banku Zachodniego WBK mamy przyjemność poinformować o kolejnej edycji konkursu grantowego pod hasłem „TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM”. Program, organizowany przez Fundację Banku Zachodniego WBK oraz Bank Zachodni WBK, daje szanse lokalnym fundacjom, stowarzyszeniom oraz społecznikom na otrzymanie jednego ze 100 grantów, którymi chcemy wesprzeć najciekawsze projekty lokalne. Fundacja przeznaczyła na ten cel poł miliona złotych.

 

Harmonogram odbioru odpadów MIASTO (Lipiec - Grudzień 2017):

1. Zabudowa jednorodzinna - harmonogram do pobrania
2. Zabudowa wielorodzinna - harmonogram do pobrania

Harmonogram odbioru odpadów GMINA (Lipiec - Grudzień 2017) - harmonogram do pobrania

Więcej

ZAWIADOMIENIE
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Głuchołazach
zawiadamia,
że w dniu 28 czerwca 2017r. o godz.1100
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego
w Głuchołazach
odbędzie się
XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ

Więcej

Mieszkańcy Gminy Głuchołazy wspólnie z Burmistrzem Edwardem Szupryczyńskim gościli w dniach od 15 do 18 czerwca 2017 roku przedstawicieli władz samorządowych i mieszkańców zaprzyjaźnionego Związku Gmin Nieder Olm z Niemiec. Ta trwająca od dwudziestu jeden lat wymiana doświadczeń oraz płaszczyzna wzajemnego wsparcia stanowiła podstawę ponownego spotkania się, tym razem na terenie

Więcej

Głuchołaskie Publiczne Przedszkole nr 1 im. "Bajka" w Głuchołazach obchodzi w czerwcu 2017 roku jubileusz siedemdziesięciolecia swojego istnienia. I pomimo, że to nie ten sam budynek, że zmieniała się cyklicznie kadra pedagogiczna i kierownicza, zmieniały się czasy - w tym miejscu głuchołaskie dzieci znajdowały opiekę, edukację i zabawę. Dlatego w dniu 10 czerwca 2017 roku odbyły się uroczystości obchodów 70-tej rocznicy powstania placówki. W uroczystościach wziął udział Wiceburmistrz Głuchołaz Roman Sambor. O godz.

Więcej

Teatr kocha Głuchołazy – pod takim hasłem w dniach1-3 czerwca 2017 r. Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Głuchołazach, podobnie jak w poprzednich dwóch latach, zorganizowało III Festiwal Teatrów Ulicznych. Licealna aula, sala widowiskowa Centrum Kultury i placyk przy murach obronnych były przez trzy dni miejscami imprez festiwalowych.

Więcej

W większości spotykają się cyklicznie w swoich siedzibach po kilka razy w tygodniu. To wtedy rodzą się pomysły, scenariusze, teksty piosenek czy tematyczne ozdoby wykonane ręcznie oraz inne dzieła na miarę swoich możliwości. Przygotowywane programy zawsze mają przesłanie. Odwołują się do

Więcej

Burmistrz Głuchołaz informuje,  że 17 czerwca 2017 r. wchodzi w życie zmiana ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1074). Zmiana ustawy przywraca prawną ochronę drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność

Więcej

Zakończyła się druga edycja programu "Przedszkolak Ratuje" obejmującego swym zasięgiem Powiat Nyski. Ideą programu jest uwrażliwienie dzieci w wieku przedszkolnym (5-6 lat) na zachowanie bezpieczeństwa w ich najbliższym otoczeniu poprzez właściwe zachowania w przypadku wystąpienia sytuacji szczególnych. Poprzez edukację dzieci

Ogłoszenie nr 1/ 20171
z dnia 08.06.2017 r. 2


o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji przez Stowarzyszenie Nyskie Księstwo Jezior i Gór Lokalnej Strategii Rozwoju
Zarząd Stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór realizującego Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

ogłoszenie o naborze wniosków

załącznik nr 1

Więcej

Głuchołaska publiczność z Burmistrzem Głuchołaz Edwardem Szupryczyńskim miała okazję uczestniczyć w dniu 5 czerwca 2017 roku w niezwykle ciepłym i klimatycznym koncercie zorganizowanym przez grono pedagogiczne Publicznego Gimnazjum nr 1 w Głuchołazach. W koncercie swoje wspaniałe warunki wokalne zaprezentowali:

Dnia 2 września 2016 r weszła w życie ustawa z dnia 1 kwietnia 2016r o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego, przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, która zobowiązała samorządy w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie nowych regulacji do zmian obowiązujących nazw upamiętniających komunizm.