Aktualności

Informacja o podpisaniu umowy - tutaj

Na terenie województwa opolskiego od 2016 roku trwa proces regulacji stanów prawnych pasów drogowych. W latach 2016-2019 został zrealizowany etap I, a w latach 2020-2023 będzie realizowany etap II czynności geodezyjnych dotyczących pasów dróg krajowych (w tym autostrady A-4), polegający na wznowieniu znaków granicznych wraz ze sporządzeniem dokumentacji dotyczącej zajęcia pasa drogowego.

Więcej

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje :

Dotychczas odbyło się  9 bezpłatnych szkoleń zorganizowanych w ramach projektu pn.: „E-aktywni mieszkańcy Gminy Głuchołazy".  Projekt ten realizowany jest przez Gminę Głuchołazy w partnerstwie z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju z siedzibą w Warszawie, w ramach projektu grantowego „E-aktywni mieszkańcy województwa śląskiego i opolskiego". Celem realizowanego zadania było podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych uczestników, niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych.

więcej

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz 688 z późn. zm.) Burmistrz Głuchołaz ogłasza otwarte konkursy ofert na :

więcej

Więcej

ZAWIADOMIENIE

w dniu 29 stycznia 2020 r. o godzinie 9.30

w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach

odbędzie się

XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Głuchołazach mieści się w pomieszczeniach
Urzędu Miejskiego, przy ulicy Kościuszki 33.

Prawnicy dyżurują od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 12:00.

Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu, w dyscyplinach sportowych o szczególnym znaczeniu dla Gminy Głuchołazy w 2020 roku

Informuję o przystąpieniu do opracowania : projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego, którego integralną część stanowi pln działań krótkoterminowych...

więcej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych - przeciwdziałanie uzależnieniom, prowadzenie placówek wsparcia dziennego, dożywianie najuboższych 2020 - wyniki otwartego konkursu ofert

więcej

Oferta realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „Senior odbiorcą i twórcą kultury

więcej

Ofertę realizacji zadania publicznego - Ultramaraton Górski 3 x Kopa

więcej

Więcej
Powiatowy Urząd Pracy w Nysie informuję, iż od dnia 13.01.2020 roku ruszyły nabory wniosków dla pracodawców na obniżenie kosztów zatrudnienia.

Oferta realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „Romowie tak inni a tak blisko”

więcej

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/artykuly/logo/image001.jpg'
There was a problem loading image 'images/artykuly/logo/image001.jpg'

Więcej
Szanowni Państwo

W zawiązku z wystąpieniem na obszarze naszego kraju ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków A/H5N8/ informujemy, że:

wirus A/H5N8/, który wykryto w stadach drobiu hodowlanego na terenie województwa lubelskiego i wielkopolskiego jest wysoce zjadliwy dla drobiu, ale nie jest patogenny dla ludzi. W związku z tym, ryzyko zakażenia się człowieka tym wirusem praktycznie nie istnieje.