Aktualności

Więcej11 listopada zapraszamy na V Turystyczny Rajd Niepodległości Głuchołazy- Jesenik. Podobnie jak

Więcej
W dniach od 14.10.2019 r. do 18.10.2019 r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie oraz w Centrum Kultury im Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach odbędzie się cykl spotkań rekrutacyjnych w zawodach produkcyjnych. Spotkania z pracodawcami odbywać się będą w ramach Tygodnia branżowego organizowanego przez PUP w Nysie.

Więcej

W sobotę 28 września 2019 r. w Domu Kultury w Głuchołazach odbyła się uroczysta gala związana z 20-leciem istnienia bardzo zasłużonego dla żeńskiej koszykówki klubu MUKS Chrobry Basket Głuchołazy. W uroczystości udział wzięły zasłużone dla klubu zawodniczki, trenerzy, sponsorzy, a także licznie zaproszeni goście, wśród których byli między innymi Burmistrz Głuchołaz Pan Edward Szupryczyński oraz

Więcej
Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego unduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.  

UWAGA ! Limit środków, którymi dysponuje PUP Nysa wynosi 119.250,00 zł.  

Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone w terminie od 02 października 2019 roku do 04 

Więcej

Tytułowe atrakcje jakie można odwiedzić w Górach Opawskich odegrały zasadnicze role w wydarzeniu pod nazwą „Jesienny Spacer z GOSiR szlakami Gór Opawskich”, zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Głuchołazach wspólnie z Hotelem Aspen w Podlesiu . Uczestnicy wyruszając z dwóch różnych miejsc, wraz z licencjonowanymi przewodnikami turystycznymi PTTK, wykorzystując szlaki oznakowane i

Więcej

Nikt nie spodziewał się tak wielkiego wyróżnienia dla głuchołazianki Barbary Morajko. W dniu 26 września 2019 roku na sali widowiskowej Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, za sprawą głuchołaskiego Chóru Wrzos wybrzmiałoGaudeamus igitur, iuvenes dum sumus!”. W ten sposób po raz 13 otwarto uroczystość inauguracji roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Marii Bilwin w Głuchołazach (UTW w Głuchołazach). Z uwagi na

Urząd Miejski w Głuchołazach – Wydział Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego informuje, że w związku ze zbliżającym się okresem Wszystkich Świętych, osoby ubiegające się o wydzierżawienie w dniach od 28.10.2019 r. do 03.11.2019 r...

więcej

Więcej

Społeczność sołectwa Jarnołtówek cieszy się nowym obiektem użyteczności publicznej. W dniu 27 września 2019 roku Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński wspólnie z uczennicom szkoły Karoliną Zawada, wykonawcą zadania właścicielem firmy Przedsiębiorstwo Budowlane „Chmielak” - Grzegorzem Chmielakiem oraz w obecności sołtysa wsi Jarnołtówek Dawida Kowola, ks. proboszcza Parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła Jerzego Waindzoch i społeczności szkolnej z

Więcej

Pomimo zmienności pogody, która towarzyszyła uroczystemu otwarciu Parku Miejskiego pn. „Ogród Zmysłów” zaproszeni goście i mieszkańcy Głuchołaz nie zawiedli i licznie stawili się w dniu dzisiejszym (27 września 2019 roku) o godzinie 11.00. Wśród gości zaproszonych w imieniu Burmistrza Głuchołaz Edwarda Szupryczyńskiego byli: liczna delegacja Radnych Rady Miejskiej w Głuchołazach z Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Głuchołazach

1. Przeprowadza się konsultacje celem zebrania opinii organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Więcej

W związku z przypadającą na dzień 1 września osiemdziesiątą rocznicą wybuchu II wojny światowej oraz przypadającym na dzień 17 września Międzynarodowym Dniem Sybiraka upamiętniającym jednocześnie sowiecką napaść na Polskę, Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński przyjął w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach przedstawicieli Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych oraz głuchołaskich przedstawicieli Związku Sybiraków. Spotkanie przebiegało w atmosferze

Więcej

Nie przypadkowo pracownicy Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach (CK im. KOU) wybrali dzień 21 września 2019 roku na wielkie głuchołaskie wydarzenie. W Międzynarodowy Dzień Orderu Uśmiechu do Miasta Orderu Uśmiechu przyjechali przedstawiciele Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu w osobach Marek Michalak – Kanclerz Kapituły, Ewa Chrobak – Sekretarz Kapituły oraz ks. Piotr Sadkiewicz – Członek Kapituły, aby wręczyć Order Uśmiechu mieszkance miejscowości Almería w Hiszpanii Marii Corricondo. Maria jest instruktorem narodowego tańca

Informujemy, że w dniach 15-16.10.2019r. odbędzie się pierwsze szkolenie komputerowe w ramach projektu „E-aktywni mieszkańcy gminy Głuchołazy” w module „Moje finanse i transakcje w sieci”.

więcej

Więcej
W imieniu  Marszałka Województwa Opolskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu, Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych w Paczkowie oraz Burmistrza Gminy Paczków serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu tj. w IV Targach Ekonomii Społecznej, które odbędą się w dniach 27-28 września 2019 r. w Paczkowie.

Więcej
Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 1408/2019 z dnia 16 września 2019 r. ogłosił II edycję konkuru "Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa" - etap wojewódzki. Adresatami konkursu są sołectwa, które w latach 2010-2019 zrealizowały projekty sfinansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego, lub w których fundusz sołecki stanowił wkład własny.