Aktualności

Więcej
Burmistrz Głuchołaz Informuje!
W związku z wprowadzeniem szeroko zakrojonych działań, które mają zapobiegać szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce, a także w trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz Państwa rodzin, zwracamy się z prośbą o ograniczenie osobistych wizyt w Urzędzie Miejskim i innych jednostkach Gminy.

Więcej
W związku z awarią sieci ciepłowniczej DN 200 w rejonie ulicy Konstytucji 3 Maja w Głuchołazach informujemy, że w dniu jutrzejszym, tj. 12 marca 2020 roku od godziny 6:00 do późnych godzin wieczornych nastąpi przerwa w dostawie ciepła do budynków zasilanych ciepłem systemowym na terenie Głuchołaz, z wyłączeniem osiedla przy ul. Spółdzielczej, Papierniczej i Jana Pawła II

Więcej
Stosownie do decyzji podjętej podczas posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 11 marca 2020 r., w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2:

  • zarządzam do odwołania zawieszenie organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa, w szczególności w: teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, domach kultury i galeriach sztuki;
  • polecam wójtom, burmistrzom oraz prezydentom miast zawieszenie do odwołania działalności klubów dziecięcych i żłobków.

Więcej
Wydział Komunikacji i Transportu wprowadza z dniem 12 marca br. system indywidualnej obsługi klienta wg zapisów telefonicznych:

  • tel. nr 77 408 50 53 - sprawy związane z rejestracją pojazdów, wyrejestrowaniem, wymianą, odbiorem dowodu rejestracyjnego, zgłoszeniem nabycia lub zbycia pojazdu.
  • tel. nr 77 408 50 52 - sprawy związane z uprawnieniami do kierowania pojazdami.

Więcej
Ważne!
Od czwartku (12.03) zawieszone zostaną zajęcia edukacyjne w placówkach oświatowych (szkołach i przedszkolach). Tym samym od czwartku 12 marca br. zawieszone zostają zajęcia edukacyjne w placówkach oświatowych. Od 16 marca nieczynny będzie także żłobek miejski. 12 i 13 marca jest okresem przejściowym (czytaj więcej na stronie Żłobka Miejskiego w Głuchołazach zlobekglucholazy.szkolnastrona.pl). Wszystko to zgodnie z decyzją polskiego Rządu.

Więcej

Szanowni zawodnicy i kibice!

Informujemy o ODWOŁANIU zaplanowanych na sobotę, 14 marca, Otwartych Mistrzostw w Tenisie Stołowym.

Decyzja ta została podjęta w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie zawodników i kibiców.

Mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną w kraju, na dzień dzisiejszy nie wyznaczyliśmy nowego terminu organizacji Imprezy. Nie wykluczamy jednak, że zawody odbędą się w innym terminie, o którym będziemy informować.

Prosimy o przekazanie informacji o odwołaniu Mistrzostw zainteresowanym osobom.

Więcej

Dziś (11.03) świętują nasi SOŁTYSI!

Ogólnopolski Dzień Sołtysa to okazja do wyrażenia wdzięczności i szacunku sołtysom za ich pracę oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę sołtysa w polskiej wsi.

W tym wyjątkowym dniu życzymy wszelkiej pomyślności!

Więcej

Głuchołaski Dom Dzienny Senior+ tętni życiem. W dniu 10 marca 2020 roku w obiekcie przy ul. Aleja Jana Pawła II 9 odbyło się spotkanie z Komendantem Straży Miejskiej w Głuchołazach Tomaszem Dziedzińskim. Seniorzy poprzez aktywny udział w pogadance poznali specyfikę pracy Straży Miejskiej w Głuchołazach. Poruszono zagadnienia porządku publicznego,

Więcej
5 marca 2020r. odbyło się ostatnie bezpłatne szkolenie  komputerowe w ramach projektu "E-aktywni mieszkańcy Gminy Głuchołazy" w ramach projektu grantowego "E-aktywni mieszkańcy województwa śląskiego i opolskiego". Projekt realizowany był przez Gminę Głuchołazy w partnerstwie z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju z siedzibą w Warszawie. 

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Więcej
Powiatowy Urząd Pracy w Nysie informuje, że w związku z rekomendacjami Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi organizacji imprez masowych, "Targi Partner 2020", które miały odbyć się 13.03.2020 r.Hali Nysa zostają odwołane.

 

O kolejnym terminie organizacji targów zostaną Państwo poinformowani.

Więcej
W dwóch opolskich szpitalach, pozostających decyzją Wojewody Opolskiego w stanie podwyższonej gotowości na wypadek pojawienia się koronawirusa, 4 marca br. zostaną przeprowadzone ćwiczenia dot. wsparcia służby zdrowia przez Straż Pożarną. W ramach ćwiczeń Państwowej Straży Pożarnej zostaną przed dwoma szpitalami rozstawione dodatkowe, mobilne izby przyjęć dla pacjentów z podejrzeniem zarażenia koronawirusem.

Więcej

Jaki los czekałby budynek dworca kolejowego Głuchołazy Miasto? Znacznie pomniejszona wartość jego funkcjonalności z uwagi na znikomy ruch kolejowy w naszym mieście oraz degradacja związana z niszczejącymi dachem, otoczeniem i wnętrzem budynku sprawiały, że nie był on atrakcyjnym miejscem w Głuchołazach. A przecież dworce kolejowe to pierwsza przestrzeń z jaką podróżni stykali się przyjeżdżając na wypoczynek, rehabilitację czy odwiedziny do Głuchołaz. Wpływ na taki stan rzeczy miał spadek popularności kolei, który

W związku z realizacją PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST  Z TERENU GMINY GŁUCHOŁAZY  NA LATA 2014- 2032”,

Burmistrz Głuchołaz ogłasza nabór wniosków o udzielenie w 2020 roku dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głuchołazy.

Nabór wniosków trwa od 3 marca 2020r. do 6 kwietnia 2020r.

Więcej

Poprzez działalność koncertową Głuchołaskiego Chóru Capricolium oraz łatwość śpiewaków do nawiązywania kontaktów z innymi chórami Głuchołazy urastają do rangi gościnnej stolicy chóralnego śpiewania. Przykładem na to może być wizyta Chóru A TO MY z Pragi, w którym śpiewają obywatele różnych krajów (ze znaczną przewagą Polek) zamieszkałych w Pradze (RC). W ramach prowadzonych warsztatów z zakresu śpiewu i tańca głuchołaska młodzież wspólnie z gośćmi z Pragi przygotowali na

Więcej

W dniu 29 lutego 2020 roku odbyła się XXVI Gala Głuchołaskich Kóz. Statuetka Głuchołaskiej Kozy jest nagrodą przyznawaną raz w roku osobom, organizacjom i instytucjom, które swoją działalnością w minionym roku zasłużyły na specjalne uznanie. Statuetkę przyznaje Kapituła, w skład której wchodzą członkowie Towarzystwa Przyjaciół Głuchołaz. W tym roku mija 32. rocznica działalności tego stowarzyszenia, którego celem jest popularyzowanie regionu Głuchołaz i Gór Opawskich. Tegoroczna Kapituła Głuchołaskiej Kozy w składzie: