Aktualności

Więcej

 

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabory wniosków dotyczących:

- Niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Ogłoszenie naboru z dniem 01.04.2020 r.

Więcej

Od 20 kwietnia zmienią się niektóre zasady bezpieczeństwa. Zakupy w sklepie zrobi w jednym czasie więcej osób, do lasu i parku będzie się można udać w celach rekreacyjnych, młodzież powyżej 13 roku życia będzie mogła poruszać się bez opieki osoby dorosłej. Ostrożne działania, które są podejmowane mają na celu powrót do normalnego funkcjonowania obywateli, a także odmrożenia polskiej gospodarki. Proces ten będzie podzielony na etapy – tak, aby zachować maksimum bezpieczeństwa. 

Więcej
Gmina Głuchołazy uruchomiła specjalny numer telefonu 77 439 15 02 z pomocą psychologiczną. Dzwoniąc na ten numer, osoby doznające przemocy w rodzinie oraz osoby z rodzin, w których występuje problemem alkoholowy, uzyskają wsparcie psychologa. 

Więcej
Radni Rady Miejskiej w Głuchołazach większością głosów przyjęli uchwałę w sprawie zmiany budżetu Gminy Głuchołazy na 2020 rok. Głosowanie odbyło się podczas sesji w dniu 9 kwietnia br.

Więcej
Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabory wniosków dotyczących:

  • Niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Ogłoszenie naboru z dniem 01.04.2020 r.
  • Dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną niezatrudniającą pracowników. Ogłoszenie naboru z dniem 16.04.2020 r. Nabór potrwa do dnia 30.04.2020 r.
  • Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców. Ogłoszenie naboru z dniem 16.04.2020 r. Nabór potrwa do dnia 30.04.2020 r.

Więcej

Zmiana rozporządzenia dotyczącego m.in. przebywania na Cmentarzach

 

W dniu dzisiejszym (16.04) Rząd wycofał się z zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów wydanego w dniu wczorajszym (15.04), które mówiło o zakazie wstępu oraz przemieszczania się na terenie Cmentarzy.

Więcej
Przypominamy, od czwartku (16.04) obowiązkowe będzie zasłanianie ust i nosa.  Oznacza to, że każda osoba w miejscu publicznym będzie musiała nosić maseczkę, szalik czy chustkę, która zakryje zarówno usta, jak i nos. Obowiązek dotyczy wszystkich, którzy znajdują się na ulicach, w urzędach, sklepach czy miejscach świadczenia usług oraz zakładach pracy.

Więcej
Dziś (10.04) burmistrz Edward Szupryczyński oraz sekretarz Piotr Wierzbicki odebrali dostawę 87 tabletów. Urządzenia zostaną przekazane uczniom szkół z terenu naszej Gminy, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.

Więcej
Maseczki wielorazowego użytku jeszcze dziś trafią do wszystkich sołectw w Gminie Głuchołazy.

Więcej

Twój Parasol to aplikacja mobilna dzięki której osoby narażone na sytuacje związane z przemocą w rodzinie mogą uzyskać wsparcie i informacje. Poza materiałami edukacyjnymi aplikacja umożliwia dostęp do bazy organizacji oferujących wsparcie.

 

Więcej informacji na stronie twojparasol.com

 

Więcej

Więcej
Przedłużono obowiązywanie i wprowadzono nowe zasady bezpieczeństwa!

  • Matury i egzamin kończący podstawówkę zostaną przełożone. Odbędą się najwcześniej w czerwcu. Konkretna data zostanie podana co najmniej 3 tygodnie przed terminem egzaminów.
  • Ponadto wszystkie szkoły pozostają zamknięte do niedzieli 26 kwietnia. Do tego czasu - tak jak dotychczas - placówki mają obowiązek prowadzić nauczanie zdalne.
  • Zasłanianie ust i nosa obowiązkowe od 16 kwietnia. Każda osoba w miejscu publicznym będzie musiała nosić maseczkę, szalik czy chustkę, która zakryje zarówno usta, jak i nos. Obowiązek dotyczy wszystkich, którzy znajdują się na ulicach, w urzędach, sklepach czy miejscach świadczenia usług oraz zakładach pracy.
  • Przedłużenie obowiązywania dotychczasowych zasady bezpieczeństwa.

Więcej
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r., poz. 506) zwołuję XX sesję Rady Miejskiej w Głuchołazach, która odbędzie się w dniu 09 kwietnia 2020 roku o godz. 12.40 w trybie art. 15 zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Więcej

Więcej

Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie przekazali do Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach ochronne przyłbice, które wyprodukowali na drukarkach 3D.