Aktualne harmonogramy odbioru odpadów dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej