ULGI I ZWOLNIENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW (INWESTORÓW):

 

 

-niskie stawki podatku od nieruchomości (jedne z najniższych w woj.opolskim)

 

 

Gmina Głuchołazy stwarza korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorczości oferując m.in. niskie stawki podatku od

nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

W 2019 r. stawki te wynoszą:

 

-0,72 zł od 1 m ² powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

przy ustawowej możliwej stawce maksymalnej ustalonej na 0,93 zł za  m2                                            

 

-18,30 od 1 m ² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie

działalności gospodarczej oraz związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

przy ustawowej możliwej stawce maksymalnej ustalonej na 23,47 zł za m2.

  

 uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości