Ogłoszenie nr 1/2019 z dnia 27.12.2018 r. o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji przez Stowarzyszenie Nyskie Księstwo Jezior i Gór Lokalnej Strategii Rozwoju - treść ogłoszenia  -  załącznik

Ogłoszenie nr 2/2019 z dnia 27.12.2018 r. o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji przez Stowarzyszenie Nyskie Księstwo Jezior i Gór Lokalnej Strategii Rozwoju - treść ogłoszenia  -  załącznik

Kompleks turystyczno -rekreacyjny w m. Jarnołtówek - czytaj więcej

Informacja o projekcie Szlak złotych górników skarbem Głuchołaz - czytaj więcej

Informacja o projekcie Festyn rodzinny - czytaj więcej

Zasady oceniania i wyboru operacji przez Radę - organ decyzyjny LGD

 Ogłoszenie o naborze na GRANTY - pierwsze półrocze 2017r.  - więcej informacji - strona Nyskiego Księstwa Jezior i Gór

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie - Ogłoszenie nr 1/ 2016 - czytaj więcej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie - Ogłoszenie nr 2/ 2016 - czytaj więcej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie - Ogłoszenie nr 3/ 2016 - czytaj więcej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie - Ogłoszenie nr 4/ 2016 - czytaj więcej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie - Ogłoszenie nr 5/ 2016 - czytaj więcej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie - Ogłoszenie nr 1/ 2018 - czytaj więcej  - załącznik

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie - Ogłoszenie nr 2/ 2018 - czytaj więcej  - załącznik

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie - Ogłoszenie nr 3/ 2018 - czytaj więcej - załącznik

 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie - Ogłoszenie nr 4/ 2018 - czytaj więcej - załącznik