Spotkania noworoczne społecznych rad miejskich jakimi są Miejska Rada Seniorów i Młodzieżowa Rada Miejska stały się tradycją. Już po raz trzeci przedstawiciele władz samorządowych – Pan Burmistrz Głuchołaz, Edward Szupryczyński, Przewodniczący Miejskiej Rady, Pan Stanisław Szul, Wiceburmistrz i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej oraz Sekretarz Miasta


10 stycznia br. gościli w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przedstawicieli obu Rad.Po złożeniu noworocznych życzeń, zebrani przy wspólnym stole reprezentanci młodzieży i osób starszych mogli zapoznać się z planami gospodarzy miasta na najbliższy rok. Wśród wielu zagadnień podejmowanych
w czasie spotkania seniorzy zwrócili uwagę na konieczności stworzenia Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych i samotnych. Seniorzy z aprobatą przyjęli informację o budowie krytej pływalni, a jej usytuowanie na ul. Moniuszki nie budziło zastrzeżeń, bardziej interesowało ich tempo prac związanych z jej powstaniem. Kolejne dyskusje na temat lokalizacjibowiem tylko wydłużą czas oczekiwania na jej uruchomienie. Wyrazili również swą pozytywną opinię
o darmowej komunikacji miejskiej i samorządowej gazecie lokalnej, która dostarcza informacji o mieście tym, którzy nie korzystają zInternetu. Brak ustawowych zapisów o finansowaniu obu Rad stanowibarierę utrudniającą pracę jej członków – zauważyła młodzież.Powołanie Forum Młodzieży oraz Forum Seniorów przy Marszałku Województwa Opolskiego może przyczynić się do rozwoju aktywności radnych seniorów i młodzieży, ponieważ jej reprezentanci są członkami obu organów. Młodzież podzieliła się z zebranymi uwagami na temat upływającej w lutym kadencji Rady Młodzieży
i koniecznością wprowadzenia zmian w statucie. Wraz z wyborami samorządowymi, w listopadzie tego roku, Radzie Seniorów w obecnym składzie również kończy się kadencja, dlatego w najbliższym czasie także wniosą swe uwagi do statutu. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferzei zakończyło siępropozycją międzypokoleniowej wycieczki, która byłaby uwieńczeniemspołecznej pracy obu Rad na rzecz lokalnego środowiska.

E.Z.