Mała wioska położona na płn.-zach. od Głuchołaz, przy trasie Nowy Świętów Gierałcice. Wymieniona w 1284 r. jako Wilanovici i w 1300 jako Wylhelmi villa. Wieś rolniczo - przemysłowa liczy 224 mieszkańców. Wiele osób pracuje w mieście, prowadząc równocześnie gospodarstwa rolne. Kilku rolników posiada większe gospodarstwa 12- 22 ha. Przeważają hodowcy krów mlecznych. Podczas powodzi 1997 r. wody Białej Głuchołaskiej zalały jedno gospodarstwo i około 50 ha gruntów ornych i łąk. We wsi jest świetlica i sklep ogólnospożywczy.

Sołtys: Rogucka Maria

Rada Sołecka:

  • Dołęga Anna
  • Grabowska Halina
  • Okapiec Krzysztof Stanisław