Pracą Wydziału kieruje Naczelnik - mgr Piotr Chrobak 

 

tel.

77-40-92-117

77-40-92-120

 

Do zakresu działania  należy:

 

  1. opracowywanie prognoz i analiz dotyczących Gminy,
  2. przygotowywanie i koordynacja dokumentów programowych rozwoju Gminy,
  3. określanie sposobów realizacji strategii rozwoju Gminy,
  4. koordynacja wdrażania dokumentów programowych i współpraca z innymi Komorkami i jednostkami organizacyjnymi w celu ich prawidłowej realizacji,
  5. określenie i poszukiwanie źródeł finansowania,
  6. pozyskiwanie krajowych i zagranicznych źródeł finansowania, w tym z funduszy Unii Europejskiej,
  7. współpraca z komórkami organizacyjnymi i jednostkami organizacyjnymi w zakresie identyfikowania zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych przeznaczonych do współfinansowania,
  8. monitorowanie realizacji projektów dofinansowanych z wewnętrznych i zewnętrznych funduszy pomocowych,
  9. informowanie o programach pomocowych krajowych i Unii Europejskiej