Do zakresu działania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy:


1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych wytwarzanych i przechowywanych w Urzędzie,
2) zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane,
przechowywane lub przekazywane informacje niejawne,
3) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
4) okresowa kontrola ewidencji materiałów i obiegu dokumentów zawierających informacje niejawne,
5) opracowanie planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie i nadzorowanie jego realizacji,
6) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych wynikających z ustawy,
7) przeprowadzanie zwykłego postępowania sprawdzającego na pisemne polecenie kierownika jednostki.