tel. 77 4391 824

 

Do zakresu działania Pełnomocnika Burmistrza ds. Systemu Zarządzania Jakością należy:


1) koordynowanie prac związanych z opracowaniem, wdrożeniem i utrzymaniem systemu zarządzania jakością,
2) realizacja celu na rzecz podnoszenia zadowolenia Klienta Urzędu oraz ciągłego doskonalenia pracy w oparciu
o wdrożony i skutecznie stosowany system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO
9001:2000,
3) zapewnianie, że wymagane procesy systemu zarządzania jakością są ustanawiane, wdrażane i utrzymywane,
4) przedstawianie Burmistrzowi sprawozdań dotyczących funkcjonowania systemu zarządzania jakością
i wszelkich potrzeb związanych z doskonaleniem systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miejskim,
5) popularyzacja świadomości co do wymagań Klienta,
6) kierowanie pracą zespołu auditorów wewnętrznych, planowanie i nadzorowanie auditów wewnętrznych,
7) organizowanie i koordynowanie prac dotyczących przeglądów wykonywanych przez kierownictwo,
8) współpraca z organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie zarządzania systemem jakości oraz
uzyskiwania certyfikatu,
9) inicjowanie i nadzorowanie działań korygujących lub zapobiegawczych,
10) realizowanie innych obowiązków i uprawnień niezbędnych dla realizacji zadań określonych systemem
zarządzania jakością.