tel. 77 40 92 138

 

Do zakresu działania Radcy Prawnego należy:
1) opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym aktów prawnych,
2) obsługa prawna Rady Miejskiej, Burmistrza i Urzędu,
3) ogólny nadzór nad stosowaniem prawa, a w szczególności przepisów Kodeksu Postępowania
Administracyjnego,
4) opiniowanie projektów umów, porozumień, zleceń, zawarcia ugody w sprawach majątkowych, umorzenia
wierzytelności,
5) wykonywanie pozostałych zadań określonych szczegółowo w Ustawie o radcach prawnych.