Uchwała nr XIX/196/20 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głuchołazy w 2020 roku - treść uchwały

 

Terminy odławiania zwierząt na terenie Gminy :

odławianie wykonywać będą pracownicy Schroniska przy udziale Straży Miejskiej w Głuchołazach w dniach: 31 stycznia, 28 lutego, 31 marca, 30 kwietnia, 31 maja, 30 czerwca, 31 lipca, 31 sierpnia, 30 września, 30 października, 30 listopada, 30 grudnia oraz na zgłoszenie i na warunkach określonych w umowie zawartej ze schroniskiem.

Ze względu na stan epidemii terminy wyłapywania zwierząt zostały zawieszone do odwołania