Więcej informacji dostępnych na stronie Biuletynu Informacji Publicznych :

Urząd Miejski - tutaj

Prawo o aktach stanu cywilnego, zmiana imion i nazwisk - tutaj

Ewidencja ludności - tutaj

Dowody osobiste - tutaj

Informacja o ograniczeniu prawa dostępu w toku postępowań planistycznych - tutaj