Zawieszenie osobistego udzielania porad nieodpłatnej pomocy prawnej

 

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z wirusem COVID-19 informujemy, że od 16.03.2020r. do odwołania, wprowadzono tymczasowe zawieszenie osobistego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Nyskiego. Porady będą udzielane wyłącznie za pośrednictwem telefonu i z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

 

Więcej informacji tutaj

 

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NA TERENIE GMINY GŁUCHOŁAZY

 

Na terenie Gminy Głuchołazy od dnia 1 stycznia 2020 r. kontynuowana jest działalność punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Głuchołaskim Centrum Wolontariatu ul. Kościuszki 33 (tel. kontaktowy 502 341 863). Punkt prowadzony jest przez Centrum Aktywizacji Zawodowej Bezrobotnych i Wolontariatu Ziemi Nyskiej z siedzibą ul. Mariacka 6-8 48-304 Nysa. W punkcie udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna świadczona przez magistra prawa i adwokata.

 

Nieodpłatne usługi prawne świadczone są dla mieszkańców Gminy Głuchołazy codziennie, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy ( w tym świąt państwowych) cztery godziny dziennie przez pięć dni w tygodniu, zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

Poniedziałek: od godz. 8:00 do 12:00
Wtorek: od godz. 8:00 do 12:00
Środa: od godz. 8:00 do 12:00
Czwartek: od godz. 8:00 do 12:00
Piątek: od godz. 8:00 do 12:00

 

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Nieodpłatna pomoc prawna OBEJMUJE:

  1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym lub
  2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
  3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pk 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
    3a. nieodpłatną mediację, lub
  4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu  sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

NIE OBEJMUJE SPRAW  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
 

W punkcie nieodpłatna mediacja, o której mowa w art. 8 ust. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294), będzie świadczona w zależności od bieżącego zapotrzebowania na nią przez osoby uprawnione po wcześniejszym umówieniu. Będą organizowane spotkania poświęcone nieodpłatnej mediacji w zakresie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, w pozostałym zakresie art. 4a ust. 1 ustawy nieodpłatną mediację będzie prowadzić osoba udzielająca nieodpłatną pomoc prawną.

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 05 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej,  nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.)

 

Wykaz jednostek nieodpłatnego poradnictwa na terenie powiatu nyskiego w 2020 roku